HAKIJALLE

Valinnaisten opintojen maailma, osa 1

Jyväskylän yliopistolla sekä kauppakorkeakoululla on laaja kirjo erilaisia valinnaisia opintoja ja valinnaisten opintojen kokonaisuuksia (eli entisiä sivuaineita). Jokainen varmasti löytää tarjonnasta itselleen mieluisia kursseja, joilla täydentää omaa tutkintoaan. Mistä voi tietää, mitä kaikkea laajassa opintotarjonnassa on saatavilla? Klikkaa itsesi tästä linkistä sivulle, johon on kätevästi koottu tarjolla olevat vapaasti valittavat opintokokonaisuudet sekä kauppakorkeakoulusta, että muista tiedekunnista. Sivustolta löydät myös yleistä tietoa vapaasti valittavista opinnoista. 

Muutama info koskien vapaasti valittavia opintoja: 

  1. Tutkinnon vapaasti valittavat opinnot voivat koostua joko yksittäisistä valinnaisista opintojaksoista, tai opintokokonaisuuksista (sivuainekokonaisuus). 
  2. JSBE:n tutkinto-ohjelmissa ei vaadita sivuainekokonaisuuksien suorittamista.
  3. Perusopinnot suoritetaan ennen aineopintoja.

Haluamme myös helpottaa valinnan vaikeutta esittelemällä lyhyesti muutamia eri mahdollisuuksia valinnaisten opintojen tarjonnasta. Seuraavaksi kauppakorkeakoulun opiskelijat kertovat lyhyesti, mitä eri opintoja/opintokokonaisuuksia he ovat tutkintoonsa sisällyttäneet.

HENKILÖSTÖJOHTAMINEN 

Niini Aro, 3. vuoden opiskelija, johtaminen 

“HR on lähinnä kukkahattutätien työhyvinvointipajoja.”

Ei pidä paikkaansa! HR vaikuttaa tekemisellään aivan liiketoiminnan ytimessä ja työrooleja on moninaisia, joten tällaiset ennakkoluulot voi suosiolla unohtaa. 

Kenelle henkilöstöjohtaminen sopii?

Kenelle vaan, mikäli on yhtään kiinnostaa johtamiseen ja erityisesti henkilöstön kehittämiseen ja hyvinvointiin. Uskon, että kurssit ovat hyödyllisiä jokaiselle! 

Mitä hyötyä henkilöstöjohtamisen kursseista on tulevaisuuden työelämässä? 

Paljonkin! Työelämässä henkilöstö on yksi tärkeimmistä resursseista, joten yhä tärkeämpää on henkilöstön hyvinvointi ja kehittäminen. Ihmiset viettävät työpaikoillaan suuren osan elämästään, joten hyvä työilmapiiri ja organisaatioon sopivien, osaavien työntekijöiden rekrytointi on yhä olennaisempaa. Myös työantajabrändäys on tulevaisuudessa iso osa yritysten toimintaa ja siksi osaavia henkilöstötaitureita tarvitaan. 

Mikä on ollut mielenkiintoisin kurssi? 

Kaikki kurssit ovat olleet super kiinnostavia! Parhaimmat kurssit ovat kuitenkin olleet henkilöstön rekrytointi ja työurat sekä henkilöstön kehittäminen. Molempien kurssien toteutus oli erilainen ja siksi todella opettavaa ja virkistävää vaihtelua. 

TIETOJÄRJESTELMÄTIEDE 

Riikka Savo, 3. vuoden opiskelija, markkinointi 

Kuulin huhua että pitäis olla IT-nero jos haluaa opiskella tietojärjestelmätiedettä?

Ei tarvitse olla! Mielenkiinto aihetta kohtaan ja kurssilla tarjottuihin materiaaleihin paneutuminen kantaa kauas. Harrastuneisuudesta on toki hyötyä kuten monessa muussakin asiassa. 

Pitääkö kauppislaisen hakea opinto-oikeutta sivuaineopintoihin? 

Opinto-oikeutta ei tarvitse hakea TJT:n sivuainekokonaisuuteen erikseen eli riittää kun nappaa Sisusta oikean kokonaisuuden ja laittaa opinnot käyntiin! 

Onko työtaakka isompi kuin kauppiksessa? 

Sanoisin, että aika samanlainen. Läsnäoloja on ollut myös aikalailla yhtä paljon (eli vähän) kuin kauppiksenkin puolella ja pitkälti näitäkin opintoja voi suorittaa myös etänä, vaikkapa töitten ohessa. Joillakin kursseilla voidaan vaatia osittaista läsnäoloa erilaisten harkkatehtävien ja demojen vuoksi. 

Tuleeko susta koodari?

Ehkä parempi kaikille jos ei… Mutta kannattaa käydä se ohjelmointi ykkönen niin ymmärtää mitä ne kaikki dumpparit tuskailee! 

KAUPPAOIKEUS 

Elisa Hankonen, 3. vuoden opiskelija, taloustiede 

Joutuuko kauppaoikeuden kursseilla opettelemaan ulkoa jokaisen lakipykälän? 

Ei joudu. Ulkoa osaamisesta on hyötyä, mutta tärkeintä on ymmärtää lakipykälien kohdat ja niiden soveltaminen. 

Minkälaisia kauppaoikeuden kurssit ovat? 

Kurssit ovat hyvin monipuolisia, niitä on henkilöverotuksesta eurooppaoikeuteen. Kursseja on myös yllättävän paljon, joten niistä voi valita sellaisen kokonaisuuden, joka itseään kiinnostaa eniten.

Teksti: Niini Aro, Riikka Savo & Elisa Hankonen
Kuva: Joonas Lampela

Jätä vastaus