Vaihdossa-juttusarja alkaa

Tämä artikkeli aloittaa juttusarjan Vaihdossa, joka esittelee yliopistomme vaihtokohteita. Kirjoitukset ovat kaikista aihepiiristä kiinnostuneille, mutta erityisesti niiden on tarkoitus antaa eväitä kyseisiin vaihtokohteisiin lähteville sekä auttaa vaihtoon haikailevia tekemään päätöksiä omasta vaihtokohteesta.

Miksi opiskelijavaihto on niin hehkutettu kokemus? Miksi siitä puhuttaessa käytetään sanaa ”kokemus”?

Vaihtokausi tuottaa monia sellaisia oppimiskokemuksia, jotka eivät näy opintoviikkoina, vaan esimerkiksi kehittyneinä kulttuurisina ja henkilökohtaisina taitoina sekä sitä kautta parantuneina työelämävalmiuksina. -Mari Sagulin

Kokemuksia vaihdosta on varmasti yhtä monta kuin on vaihtoon lähteviä opiskelijoitakin. Vaikka opiskelijavaihto onkin osa opintoja, on se kokonaisvaltainen kokemus ja sen vaikutukset paljon opintojen antia laajemmat. Graduissaan Mari Sagulin ja Hanna Poikela ovat käsitelleet aihetta.

Ulkomailla vietetty pitkä opiskelujakso vaikuttaa vääjäämättä nuoren sisäiseen kehitykseen ja identiteetin muodostamiseen. Uudet kokemukset täysin uudessa ympäristössä, vuorovaikutus vieraalla kielellä toisista kulttuureista tulevien ihmisten kanssa ja opiskelu erilaisessa koulutusjärjestelmässä vaikuttavat opiskelijoiden identiteetin kehitykseen. Vaihto-opiskelulla on merkittävä vaikutus yksilön omaan elämään ja se jää helposti huomaamatta kvantitatiivisen tilastotiedon rinnalla. – Hanna Poikela

Jyväskyläläisiä opiskelijoita on vaihdossa eri maissa, eri mantereilla ja niiden esittelyn lisäksi yhdistävänä teemana on selviytyminen eri kulttuureissa.

Juttusarjassa ilmestyvät jutut löydät blogistamme avainsanan vaihdossa avulla, minkä lisäksi avainsanan vaihto-opiskelu kautta myös jo aiemmin julkaistut vaihtotarinat. Muita juttuja ulkomailla olemiseen ja matkailuun liittyen löytyy osiosta Reissussa.

Seuraa tämän juttusarjan julkaisuja avainsanan vaihdossa takaa http://blogi.porssiry.fi/tag/vaihdossa/

Avainsana vaihto-opiskelu tässä blogissa http://blogi.porssiry.fi/tag/vaihto-opiskelu/

Reissussa osioon http://blogi.porssiry.fi/category/reissussa/

Lähteet

  • Poikela, Hanna. 2015. Identiteetin rakentaminen vaihto-opiskelun aikana. Jyväskylän yliopisto, aikuiskasvatustiede, pro gradu -tutkielma.
  • Sagulin, Mari. 2005. Yliopistojen kansainvälisen opiskelijavaihdon tuottama oppiminen. Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen laitos, pro gradu -tutkielma.

Syksystä 2013 asti olen voinut kutsua itseäni kauppatieteiden ylioppilaaksi ja silloin alkoi myös urani pörssiläisenä. Kovin monta vuotta sitten olin tuore ylioppilas Etelä-Karjalassa. Ylioppilaslakkiini olen saanut pari tahraa matkalla, mutta niillä on tarinansa.

You must be logged in to post a comment