Työelämä,  Vieraskynä,  Viimeisimmät

Uraputki Danske Bankissa ei hidastanut opintoja, kertoo alumni Ville Vilén

Moi pörssiläiset!

Aloitin opintoni Jyväskylässä 2015 ja sain pian huomata, kuinka nopeasti taloustieteen ja rahoituksen kandiopinnot vilahtivat ohitse. Mielenkiintoni kohdistui taloustieteeseen ja rahoitukseen, koska uskoin niiden antavan hyvän pohjan työuralle.  Se osoittautui oikeaksi, sillä hyödynnän paljon kursseilla oppimaani ja vanhoja kurssimateriaaleja työssäni. Kandiaikana vietin yhden lukukauden Jenkeissä ja suosittelenkin jokaista opiskelijaa lähtemään vaihtoon itseä kiinnostavaan kohteeseen. Ulkomailla opiskelu vahvistaa kielitaitoa ja antaa uutta perspektiiviä siihen, millaista elämä ja opiskelu ovat muualla maailmassa. Töitä hakiessani huomasin, että työnantajat pistävät ulkomaankokemuksen merkille ja arvostavat sen antamia valmiuksia. Nyt taaksepäin ajateltuna opiskelu oli paljon helpompaa työelämään verrattuna, joten muistakaa nauttia opiskeluajasta.

Sain kandin paperit alkuvuodesta 2019 ja samoihin aikoihin urani Danske Bankissa starttasi. Halusin työskentelemään Danskeen, koska kansainvälisellä pankkikonsernilla on tarjota monia mahdollisuuksia erilaisten työtehtävien muodossa. Ensimmäinen työni pankissa oli määräaikainen yritysneuvojan tehtävä verkkopankin lanseeraukseen parissa. Käytännössä tarjosin yritysasiakkaille tukea ja neuvontaa puhelimitse. Jo muutaman kuukauden jälkeen sain vakituisen paikan maksuliikennesopimuksista vastaavassa tiimissä. Maksuliikeasiantuntijana tein palvelukartoitusta ja laadin sopimuksia yritysasiakkaiden kanssa maksuliikennepalveluista. Tein sitä kaksi vuotta, kunnes tänä kesänä siirryin yrityspankin analyytikoksi. Tehtäviini kuuluu nyt yritysasiakkaiden johdon strateginen neuvonta ja analyysien laatiminen erilaisiin yritysjohdon tarpeisiin.

Analyytikon tehtävässä pääsen haastamaan itseäni, hyödyntämään opintojani sekä käymään syvällisiä keskusteluja yritysten kanssa tulevaisuuden skenaarioista. Lisäksi pääsen kehittämään analytiikkaa monipuolisesti, pyörittämään lukuja ja harjoittelemaan omien analyysien esittämistä yritysjohdolle. Työssäni opintotaustani auttaa minua ymmärtämään taloutta ja taloudellisten ilmiöiden syy- ja seuraussuhteita. Lisäksi koulutukseni on antanut vahvan yleiskuvan markkinoista ja niiden toiminnasta. Tällä hetkellä analyytikon tehtävät tuntuvat minusta kaikkein kiinnostavimmilta, joten todennäköisesti työurani vakiintuu analytiikan pariin.

Vaikka maisterivaiheen opinnot painoivat pahasti päälle, tein koko ajan täysipäiväisesti töitä Danskessa. Pidin työkokemuksen keräämistä opiskeluaikana niin tärkeänä, ettei opintojen hidastuminen töiden vuoksi tuottanut liikaa stressiä. Päivätyö yhdistettynä opiskeluun olisi voinut käydä rankaksi, mutta onneksi esimieheni olivat hyvin joustavia ja pääsin osallistumaan pakollisiin tentteihin ja gradusemmoihin. Helpotusta lisäsi se, kun kaikki opinnot siirtyivät etämoodiin koronan vuoksi ja pystyin suorittamaan kursseja Helsingistä käsin. Lisäksi huippukollegoideni kannustus auttoi minua gradun kirjoittamisen vaikeuksissa. Onnistuneen työn ja opintojen yhteensovittamisen ansiosta sain opinnot maaliin tänä keväänä eikä valmistumiseni viivästynyt.

Aikaani Danske Bankissa on mahtunut monenlaisia vaiheita, vaikka uravuosia ei ole vielä kertynyt montaa. Olen edennyt positiosta toiseen mieltymysteni mukaisesti ja päässyt tehtäviin, jotka minua eniten kiinnostavat ja motivoivat. Odotusteni mukaisesti Danske on tarjonnut mielenkiintoisia tehtäviä, ja harva työpäivä on ollut samanlainen. Mielestäni Danske Bankilla on hyvä imago aivan syystä: se on iso ja kansainvälinen yritys, joka tarjoaa hyviä etuja työntekijöilleen kuten rahallista tukea ergonomisen etätyöpisteen kokoamiseksi kotiin. Omaan viihtyvyyteni ovat vaikuttaneet erityisesti kivat kollegat, hyvä yhteishenki ja huumori. Vaikka tiimeissäni on ollut eri-ikäisiä ja erilaisista taustoista tulevia ihmisiä, kaikki ovat aina pelanneet samaan pussiin ja tukeneet toisiaan. Olen päässyt helposti porukkaan mukaan ja saanut olla oma itseni.

Kannustan jokaista pörssiläistä pohtimaan, millainen työ itseä kiinnostaa, ja hakeutumaan opiskeluaikana päämäärätietoisesti tehtäviin, jotka tavalla tai toisella tukevat tulevaisuuden unelmatyön saavuttamista. Jos et vielä tiedä, mitä haluat, ole aktiivinen ja lähde rohkeasti kokeilemaan. Esimerkiksi Danske Bankissa uteliaisuus ja aktiivinen asenne ovat auttaneet avaamaan uusia ovia ja kehittämään urapolkuani itseni näköiseksi. Ole siis uskollinen itsellesi ja omille tuntemuksillesi. Lisäksi kurssikalenteri kannattaa täyttää itseä kiinnostavilla kursseilla, jotka eivät välttämättä kuulu peruskokonaisuuteen. Yksi Jyväskylän yliopiston parhaista puolista on, että kurssitarjonta on kirjavaa ja poikkitieteellisiä kursseja on tarjolla paljon. Kannattaa siis valita kursseja myös boxin ulkopuolelta, esimerkiksi esiintymistaidon tai psykologian kursseja, joilla oppii konkreettisia työelämätaitoja. Ainakin itse käymäni äänenkäytön kurssi oli todella hyvä ja hyödyllinen!

Lopuksi haluan kiittää Jyväskylän yliopistoa ja Pörssi ry:tä unohtumattomasta opiskeluajasta. Oli hienoa saada kirjoittaa ja jakaa kokemuksiani teille. Muistakaa nauttia opinnoista!

Lisätietoa Danske Bankista työpaikkana ja avoimet työpaikat löydät osoitteesta danskebank.com/fi/ura ja #danskecareers.

Teksti: Ville Vilén

Jätä vastaus