Työelämä

Työharjoittelu osana opintoja – harjoittelijana PwC:llä

Työharjoittelu ei ole pakollinen osa kauppatieteiden maisterin opintoja. Moni käyttää silti tilaisuuden hyväkseen ja hankkii alansa työkokemusta jo opintojensa aikana. Harjoittelu antaa 3-6 kuukauden breikin opiskelijan arkeen. Samalla se tarjoaa mahtavan tilaisuuden päästä tutustumaan oman alan työtehtäviin ja näkemään koulussa opittujen teorioiden toteutuvan käytännössä.  Jakso työelämässä auttaa hahmottamaan paremmin omia mielenkiinnon kohteita ja uramahdollisuuksia valmistumisen jälkeen, kuten myös luomaan tärkeitä suhteita työelämään. Harjoittelun saa sisällytettyä opintoihin. Sen voi suorittaa joko Suomessa tai ulkomailla, ja sen ajalle on mahdollista hakea erilaisia apurahoja.

Seuraavaksi Sampo kertoo omista harjoittelukokemuksistaan.

Sampo
4. vuoden laskentatoimen pääaineopiskelija
6 kuukauden harjoittelu PricewaterhouseCoopers Oy:ssä Jyväskylän toimipisteessä: Tilintarkastusharjoittelija, ”kisälli”

sampo2

1. Millaisissa tehtävissä työskentelit?

Työskentelin Jyväskylän toimistolla pääosin omistajayrittäjäpalveluissa. Tehtävät saattoivat vaihdella ja työtä jaettiin joustavasti, mutta harjoittelijoiden työt muodostuivat pääosin asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden tarkastamisesta sekä pienten yritysten tarkastamisesta. Kokeneemmat kollegat tarkastavat suurempia yrityksiä ja ovat osana tilintarkastustiimejä, joissa on usein tarkastajia useista toimipisteistä. Näihin tiimeihin saatetaan pyytää apua myös harjoittelijoilta, sillä kaikki tarkastustoimenpiteet eivät vaadi pitkää tarkastuskokemusta. PwC:n Helsingin toimistolla harjoittelijat työskentelevät pääosin suurissa tiimeissä.

Pienen yrityksen tarkastamiseen saattaa mennä usein vain yksi työpäivä, joten lähes jokaisena päivänä pääsi työskentelemään uuden toimeksiannon parissa. Yhdessä päivässä ehtii syventyä yllättävän hyvin yhden yrityksen vuoden aikaisiin tapahtumiin ja saada kokonaisvaltaisen kuvan yrityksestä. Tarkastusprosessin lopuksi käydään tarkastusdokumentaatio ja havainnot läpi esimiehen kanssa ja ollaan tarvittaessa yhteydessä isännöinti- tai tilitoimistoon, sekä mahdollisesti yrittäjään. Tilintarkastus on pohjimmiltaan varsin dynaamista työtä, eikä muutamalla sanalla pysty kuvailemaan kaikkia työtehtäviä. Työtehtävät vaihtelevat toimeksiannon mukaan ja joustavuutta ja oma-aloitteisuutta tulee olla.

2. Miksi halusit tehdä työharjoittelun?

Kauppakorkeakoulussa ei ole pakollista harjoittelua. Samaan aikaan kauppatieteen maistereita valmistuu koko ajan enemmän ja työkokemuksen rooli jo opiskeluaikana on kasvanut huomattavasti – useat saattavat jopa viivästyttää valmistumistaan työkokemuksen puutteen takia. Työskentelin edellisenä kesänä tilitoimistossa ja minulla oli jo hieman taloushallinnon kokemusta. Koin kuitenkin, että kesätöissä ei usein pääse tekemään ja oppimaan kovin aktiivisesti, sillä useissa tapauksissa työnantajan ainut motiivi on saada ”jonkinlainen” tuuraaja kesälomittajaksi. Lisäksi kesätöistä on usein todella kova kilpailu, kun hakijoiden populaatio on käytännössä kaikki opiskelijat. Harjoittelut ovat usein syksyllä ja keväällä, joten opinnoille joutuu laittamaan ainakin osittain paussin. Harjoittelussa fokus ei ollut ainoastaan siinä, että työt saatiin tehtyä, vaikka tietynlaisesta sesonkiavusta oli osittain myös kyse. Harjoittelu alkoi koulutuspäivillä Helsingissä ja Jyväskylässä, sekä e-learning tyyppisillä harjoituksilla. Tietyin väliajoin pidettiin harjoittelijoiden ja kokeneemman kollegan välisiä palavereita, joissa käytiin läpi vaikeita ja epäselviä asioita. Jatkuvasti opastettiin ja koulutettiin, tarkoitus oli ihan oikeasti opettaa meille jotakin.

3. Miten päädyit juuri tähän yritykseen?

PwC on yksi ns. ”big four” –yhtiöistä, jotka toimivat pääosin tilintarkastuksen, verokonsultoinnin, liikkeenjohdon konsultoinnin ja yritysjärjestelyiden parissa. Nämä ”big four” –yhtiöt ovat merkittäviä työllistäjiä erityisesti nuorten kauppatieteilijöiden keskuudessa, ja niillä on vahva työnantajakuva. Lähes jokaisella kylterillä on joku tuttu, joka työskentelee tai on työskennellyt joissain näistä yrityksistä – niin myös minulla. Olin ennen hakemista jo selvittänyt paljon harjoittelumahdollisuuksista näissä yrityksissä, sekä tilintarkastuksesta yleensä. Hain useampaan harjoittelupaikkaan, mutta muistan panostaneeni erityisesti PwC:lle lähettämääni hakemukseen. PwC:stä minulla oli vahvin työnantajakuva ja oranssi väri oli lempivärini kymmenenteen ikävuoteen asti – muut syyt olivat sitten enemmän tai vähemmän alitajuisia. Myöhään syksyllä 2014 minut kutsuttiin haastatteluun Jyväskylän toimistolle. Pienestä jännityksestä huolimatta haastattelu meni hyvin. Perehtyminen haettavaan tehtävään ja todellisen mielenkiinnon osoittaminen haastattelussa on äärimmäisen tärkeää. Haastattelun ei tulisi olla mikään tentti vaan tapaaminen, jossa molemmat osapuolet tutustuvat toisiinsa ja esittävät kysymyksiä.

sampo1

4. Miten näet hyötyväsi harjoittelusta?

Omasta mielestäni konkreettisin hyöty oli se, että minulle tarjottiin harjoittelujakson päätteeksi töitä ja työskentelen PwC:llä tälläkin hetkellä.  Harjoittelun jälkeen oppimiskäyrä on edelleen pysynyt jyrkkänä ja uusia asioita tulee edelleen jatkuvasti. Harjoittelu oli kuitenkin oiva madollisuus tutustua työhön ja arvioida sen sopivuutta omille kyvyille ja ominaisuuksille. Epäonnistunutta harjoittelua ei ole olemassakaan, sillä mikäli harjoittelu osoittaisi, ettei tehtävä tai ammatti sovi juuri minulle, tiedän ainakin kohdistaa mielenkiintoni johonkin muualle.

Nykyistä opinahjoa kritisoimatta, on kauppakorkeakoulun opetus usein hyvin teoreettista. Tämä on tietysti odotettua, sillä kyseessä on yliopisto. Valitettavasti kauppatieteilijät työllistyvät kuitenkin ammatteihin, joissa käytännön osaaminen on isossa roolissa. Koulusta saa tiettyä näkemystä ja eväitä oppimiseen, erityisesti kriittistä ajattelukykyä tulee kehittää. Mihinkään ammattiin tai tehtävään kauppakorkeakoulu ei kuitenkaan valmista. Osa opiskelluista asioista tulee töissä vastaan, ja useasti on ollut fiilis, että ”ainiin, tää oli tää juttu”. Koulussa tehty pintaraapaisu auttaa kuitenkin yllättävän paljon myös tositilanteessa. Valitettavasti luvuissa on desimaaleja, kirjaukset ei ole tiliristikolla eikä raportit aina kivan näköisiä. Tähän kaikkeen tottuu.

5. Mikä on hauskin muistosi harjoittelun ajalta?

Normaalit työpäivät sisälsivät paljon hauskoja hetkiä, kahvipöytänauruja ja kommelluksia. Työpaikasta riippumatta, mukavat työkaverit ovat tärkeä osa työtä. Jos töihin on mukava mennä hymyissä suin, on asiat yleensä aika hyvin. Mukavin muisto on kuitenkin firman kesäjuhlat. Aikamoiset kekkerit olivatkin.

Jätä vastaus