HAKIJALLE,  Yleinen

Taloustiede opintosuuntana – Minusta tulee isona taloustieteilijä

Kuten otsikostakin voi huomata, eivät tulevaisuuden suunnitelmat ole vielä aivan kristallinkirkkaita. Olen toki ensimmäisen vuoden opiskelija, joten aikaa vielä on. Minun nimeni on Joona Euro, olen 22-vuotias helsinkiläinen ja tämän vuoden taloustieteen oppiainevastaava. Kuten jaostopestistä arvata saattaa, opiskelen pääaineenani taloustiedettä.

Alussa mainittu tulevaisuudenkuvien sumuisuus on vahva osasyy sille, että päädyin opiskelemaan kauppatieteitä. Kun sävelet eivät ole selvät, on miellyttävää opiskella alaa, joka ei kahlitse tiettyyn muottiin tai duuniin. Tätä pidän ehdottomasti yhtenä kaupallisen alan vahvimmista puolista. Taloustieteen opiskelu tarjoaa kylterille laajan kirjon urapolkuja ja pestejä, joista valita. Yliopistosta voi suunnata esimerkiksi asiantuntijatehtäviin, tutkijaksi, analyytikoksi tai johtaviin rooleihin eri instituutioissa. Taloustiede mahdollistaa työskentelyn niin valtiolla kuin yksityiselläkin sektorilla tai koti-ikävän iskiessä myös yliopistolla. Myös kansainvälinen ura on vaihtoehto taloustieteiden nauttiessa globaaleilla markkinoilla kasvavaa arvostusta.

Uransa lisäksi on itse kullekin tärkeää nauttia myös opiskeluajasta. Useimmille opiskelijoille taloustiede edustaa valittavien pääaineiden haasteellisempaa päätyä matemaattisen perusluonteensa takia. Terveellä mielenkiinnolla varustettu opiskelija selättää matemaattiset haasteet kuitenkin helposti, eikä omia kykyjä tarvitse stressata. Taloustieteellä opiskeltava matematiikka on selkeää ja käytännönläheistä, ja se linkittyy todellisuuteen jo luennoilla. Muuten opiskelu on teoriapainotteista ja tt:llä keskitytään pääosin luento-opetukseen. Tiettyihin kursseihin kuuluu lisäksi myös harjoitusryhmiä, joiden tarkoitus on tukea opiskelijan oppimista ja joissa opiskelija pääsee hyödyntämään ja soveltamaan luennolla opittua. Konkreettisia kurssitöitä on vähän, joten suurin osa arvosanoista tulee tenttien perusteella.

Taloustiede sopii erityisesti opiskelijoille, jotka haluavat syventää ymmärrystään ympäröivästä yhteiskunnasta, sekä sen toiminnasta teoreettisemmalla tasolla. Taloustiede antaa avaimet käsitellä laajoja kokonaisuuksia ja niiden toimintaa, mutta halutessaan opiskelija voi keskittyä ja paneutua myös yksityiskohtaisempaan ja pienempään kokonaisuuteen. Omaa opiskeluaan voi muokata itsensä näköiseksi.

Omat kokemukseni rajoittuvat pitkälti fuksivuoden kursseihin, mutta väitän saaneeni niistä hyvän kuvan siitä, mitä taloustieteen opiskelu käytännössä on. Kuten mainittu, ovat kurssit osaltaan haastavia, mutta mielenkiintoisia. Kurssit, joilla on paljon kiinnostavaa sisältöä, motivoivat opiskelemaan. Ne asettavat haasteita, jotka voittaessaan pääsee nauttimaan niistä pienistä, mutta tärkeistä, onnistumisen tunteista.

Loppukaneetiksi haluaisin tsempata tulevia taloustieteen opiskelijoita. Onnea, pääsette mukaan hyvään jengiin.

Teksti: Joona Euro, taloustieteen oppiainevastaava

Jätä vastaus