HAKIJALLE

Suvi valitsi pääaineekseen johtamisen

Hain opiskelemaan kauppatieteitä, sillä koulutus on sisällöltään hyvin monipuolinen ja valmistuttuani minulla on todella laajat uramahdollisuudet työllistymisen suhteen. Kaupunkina Jyväskylä ei ollut minulle entuudestaan kovinkaan tuttu, mutta asuinpaikkana se on osoittautunut hyvin viihtyisäksi. Kaupunki ei ole liian suuri ja välimatkat eivät ole pitkiä esimerkiksi eri kampusalueiden välillä. Jyväsjärvi tuo oman lisänsä kaupungin viihtyisyyteen ja sen ympäri on mukava lenkkeillä vapaa-ajalla. Jyväskylässä on todella monipuoliset mahdollisuudet harrastaa liikuntaa ja esimerkiksi korkeakoululiikunta tarjoaa erilaisia ryhmäliikuntatunteja sekä palloiluvuoroja.

Hain ensimmäisen kerran Jyväskylään opiskelemaan keväällä 2013, mutta ovet eivät auenneet vielä ensimmäisellä yrittämällä. Suoritin saman vuoden syksyllä kauppatieteen perusopinnot avoimeen yliopistoon ja niiden perusteella sain luotua jonkinlaisia mielikuvia siitä, millaisia pääainevaihtoehtoja kauppakorkeakoulussa olisi. Kun aloitin opinnot syksyllä 2014, en ollut vielä varma, minkä pääaineen valitsisin. Koska pääsin opiskelemaan yrityksen taloustieteiden puolelle, saimme miettiä pääainevalintoja ensimmäisen opiskeluvuoden ajan. Johtamisen oppiaine oli minulle loppujen lopuksi hyvin selkeä valinta pääaineeksi; se on luonteeltaan poikkitieteellistä eli siinä yhdistyvät muun muassa liiketaloustieteen ja etiikan lisäksi psykologia ja sosiologia. Psykologia kuului lukiossa lempiaineisiini ja olen myös lukenut ennen kauppakorkeakoulun opintoja kasvatustieteitä. Löysinkin näiden opintojen kautta yhteyksiä johtamisen opinnoissa käsiteltäviin teemoihin ja lopullisen varmistuksen pääainevalinnalle sain Henkilöstöjohtamisen kurssilta, jossa heräsi myös kiinnostukseni henkilöstöjohtamisen työtehtäviä kohtaan.

Sivuaineekseni valitsin kandidaatin tutkintooni kauppaoikeuden, jonka kursseilla olen päässyt perehtymään yritys- ja elinkeinotoimintaa koskevaan lainsäädäntöön sekä arvioimaan oikeudellisia vaihtoehtoja. Maisterin tutkintoon olen suunnitellut tekeväni sivuaineen laskentatoimesta, sillä se on hyvin yleishyödyllinen oppiaine alaamme ajatellen. Jos aikaa kauppakorkeakoulun opinnoilta jää, haluaisin vielä opiskella aikuiskasvatustieteen aineopinnot, sillä niissä käsiteltävät teemat sivuavat oman pääaineeni sisältöjä. Jyväskylän yliopiston yhteydessä toimii Kielikeskus, jossa olen suorittanut vieraan kielen sekä puheviestinnän opintoja. Lisäksi olen hyödyntänyt kurssivalinnoissani yliopistomme Työelämäpalveluja, jotka tarjoavat työelämäopintojen lisäksi esimerkiksi tukea työnhakuun.

IMG_5792

Opiskelu yleisesti ottaen on ollut hyvin antoisaa, sillä ilmapiiri yliopiston kursseilla on ollut oppimista edistävä ja monilla kursseilla kannustetaan opiskelijoita aktiivisuuteen. Parasta opinnoissa on se, että ne saa räätälöidä omannäköisikseen: esimerkiksi sivuaineilla saa rakennettua tutkinnostaan hyvinkin persoonallisen kokonaisuuden! Toki opiskelut myös haastavat aina toisinaan, sillä jotkut asiat vaativat paljon pänttäämistä. Myös opintojen ja osa-aikatyön yhteensovittaminen on ollut omalla kohdallani toisinaan oma projektinsa, mutta hyvällä suunnittelulla sekin on onnistunut.

Kauppakorkeakoulumme opiskelijat kuuluvat Pörssi ry:n ainejärjestöön. Aloitin tammikuussa 2016 ainejärjestön kopojaostossa johtamisen oppiainevastaavana. Lähdin mukaan toimintaan, sillä halusin päästä näkemään jaostotyöskentelyä sekä sitä, miten voimme opiskelijoina vaikuttaa koulutuspoliittisen sektorin asioita. Uskon, että saan jaostovuoden aikana paitsi paljon uutta tietoa opiskelijoiden edunvalvontaan liittyvistä asioista, myös hyvää työkokemusta ja vaikuttamismahdollisuuksia opetukseen liittyvissä asioissa.

Haluan toivottaa onnea kaikille, jotka ahertavat tänä keväänä pääsykokeiden parissa! Olen itsekin käynyt pääsykoelukurumban kahdesti läpi ja muistan elävästi lukumatkan varrelta ne ylä- että alamäet. Kannustan kuitenkin kaivamaan motivaation esiin myös niinä hetkinä, jolloin tekisi mieli heittää kirjat ikkunasta ulos ja luovuttaa! Sinnikkyys ja ahkeruus palkitaan – itse ainakin olen sitä mieltä, että pääsykoepanostus on ollut kaiken vaivansa arvoista!

Jätä vastaus