Hallitus ja jaostot,  Viimeisimmät,  Yleinen

Pörssin hallitus 2022 – puheenjohtaja

Puheenjohtaja – pesti, jossa yhtään samanlaista päivää ei varmasti tule!

Mitä puheenjohtaja oikein edes tekee? Tiivistetysti puheenjohtajan vastuulla on johtaa hallituksen toimintaa, edustaa Pörssiä ja organisoida Pörssin toimintaa kokonaisvaltaisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa paljon erilaista yhteistyötä, ongelmanratkaisua, ihmisläheistä työskentelyä ja lankojen käsissä pitämistä.

Olen Iida Kortevaara, neljännen vuoden pörssiläinen ja viestinnän johtamisen maisterivaiheen opiskelija. Omalle pörssitaipaleelleni on mahtunut monien ikumuistoisten tapahtumien ja opettavaisten projektien lisäksi erilaisia vastuutehtäviä, kuten sillis- ja puurojuhlastaffia, tapahtumajaostoa, JSBE:n sometiimiä, PörSailiä sekä viime vuonna hallituksen viestintävastaavana ja sihteerinä toimimista. Palo näihin hommiin ei kuitenkaan tuntunut sammuvan, joten päätin vielä haastaa itseäni puheenjohtajan tehtävässä tänä vuonna. Vaikka minulla on takanani jo useampaa hommaa Pörssissä, ei tähän tehtävään ole tiettyjä vaatimuksia vaan oma asenne, motivaatio ja ymmärrys Pörssin toiminnasta ovat tärkeimpiä.

Vastuuta ja yhteistyötä

Hallituksen puheenjohtajana olen viimeisenä vastuussa kaikesta, mitä Pörssissä tapahtuu. Mutta koska meillä Pörssissä on niin huikea määrä vapaaehtoisia, ei tämä ole niin hurjaa, kuin miltä se saattaa kuulostaa. Puheenjohtajana toimin muun hallituksen tukena aina siellä missä minua eniten tarvitaan, mahdollistaen jokaisen sektorin toimintaa. Paljon aikaa kuluukin palavereissa ja keskustellen eri toimijoiden sekä sidosryhmien kanssa heidän toiminnastaan avustaen heitä eteenpäin. Tämä on opettanut paljon vuorovaikutustaitoja ja voisinkin sanoa, että ihmistaidot ovat yksi tämän pestin tärkeimmistä taidoista. Näitä pääseekin kehittämään jatkuvasti, sillä puheenjohtajana pääsee tekemään yhteistyötä monien huikeiden tyyppien kanssa, aina yhteistyökumppaneista sidosryhmiin ja toimijoihin. 

Kokoustamista ja edustamista

Puheenjohtajana tehtäväni on ohjata Pörssin toimintaa eteenpäin strategian mukaisesti ja tärkeää onkin huolehtia päätöksenteon tasapuolisesta toteutumisesta. Hallitus päättää asioista yhdessä kokouksissa, joiden organisoinnista ja vetämisestä puheenjohtaja on vastuussa. Puheenjohtajana on hyvä olla perillä Pörssin käytänteistä ja perinteistä, jotta pystyy välittämään näkemystä sekä tietoa mahdollisimman laajasti ja tukemaan näin kaikkien sektoreiden toimintaa ja kehitystä.

Pörssi toimii Suomen Ekonomien alaisuudessa ja puheenjohtajan tehtävänä on edustaa Pörssiä ja Jyväskylän kauppakorkeakoulun opiskelijoita heidän suuntaansa. Lisäksi puheenjohtajana edustan Pörssiä monissa muissa edustustilanteissa ja tässä roolissa pääseekin tapaamaan usein eri yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien edustajia. Puheenjohtajana toimiminen on kehittänyt esiintymistaitojani huimasti ihan huomaamatta, ja yleisön edessä puhumisestakin on tullut jo ihan helppo nakki! 

Puheenjohtajuuden ja hallitustyöskentelyn annit

Lopulta tämä tehtävä on niin moninainen, että on hankala kertoa tähän mitä se sisältää. Uskon, että puheenjohtajan pesti on myös jokaiselle erilainen, sillä siinä pystyy toimimaan ja soveltamaan pitkälti omien vahvuuksiensa mukaan. Mielenkiintoista tässä pestissä onkin ollut huomata, miten paljon on päässyt itse kehittymään eri osa-alueilla niin johtajana kuin tiimikaverina. Tiedän, että tulen hyötymään kaikista oppimistani taidoista tulevaisuudessa työelämässä ja myös omassa henkilökohtaisessa elämässäni. Vaikka tämä pesti vaatii välillä paljon aikaa ja pitkiä päiviä, en vaihtaisi hetkeäkään pois. On niin palkitsevaa huomata oman työn tuloksia ja sitä, että saa kehitettyä Pörssiä eteenpäin. Hallitushommien lisäksi olen vuoden aikana pystynyt myös edistämään opintojani sekä tekemään osa-aikaisia töitä.

Voin erittäin lämpimästi suositella tätä pestiä ja hallitukseen hakemista ylipäätään, sillä tästä saamani arvokkaat taidot, lukuiset hauskat tapahtumat ja ikuiset ystävät ovat asioita, mitä ei aivan joka paikasta saa. Mahtavinta hallitusvuodessa on päästä näkemään onnellisia pörssiläisiä – teille tätä hommaa tehdään. Ehdottomasti yksi tärkeimmistä anneista tässä, kuten varmasti missä tahansa hallituspestissä, onkin ollut tehdä ja kokea asioita näin hyvässä porukassa ja mahtavien tyyppien ympäröimänä. Jos kiinnostus puheenjohtajan tehtävään tai mihin tahansa hallituspestiin liittyen heräsi, niin minulle saa koska vaan tulla juttelemaan tai laittaa viestiä. Höpöttelen näistä hommista enemmän kuin mielelläni! 

Olen kokonaisuudessaan älyttömän kiitollinen luottamuksesta ja mahdollisuudesta toimia tässä tehtävässä. Haikein fiiliksin katselen vuoden lopun lähestyvän, mutta en myöskään malta odottaa, että pääsen ojentamaan puheenjohtajan frakin jollekin uudelle huipputyypille, joka voi taas kantaa sitä ylpeydellä! <3

Teksti: Iida Kortevaara Kuva: Terhi Halmetoja

Jätä vastaus