Hallitus ja jaostot

PÖRSSIN HALLITUS 2021 – YRITYSSUHDEVASTAAVAT

Moikkamoi! Olemme Ilkka ja Ida, ja toimimme vuoden 2021 Pörssin hallituksessa yrityssuhdevastaavina. Opiskelemme kummatkin kolmatta vuotta pääaineinamme laskentatoimi ja viestinnän johtaminen.

Hallituspestimme koostuu jo olemassa olevien yrityssuhteiden ylläpitämisestä, uusien suhteiden luomisesta, opiskelijoiden ja yritysten välisestä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä yritysten kanssa – tiivistettynä, toimimme siis linkkinä yritysten ja opiskelijoiden välillä. Konkreettisesti sanoen teemme sopimuksia Pörssin sekä yritysten välille, joista kummallekin on tarkoitus saada oikeaa hyötyä ja mahdollisuuksia kehittyä omissa kiinnostuksen kohteissa. Järjestämme muun muassa yritysvierailuita niin Jyväskylässä kuin muuallakin Suomessa, after work -tapahtumia ja puhujatilaisuuksia, joissa esimerkiksi aiheena opintolainan sijoittaminen sekä muuta kivaa, johon on helposti yhdistettävissä esimerkiksi kohdeyrityksen saunatilojen käyttö. Tämän kaltaiset tapahtumat ovat olleet pandemian aikana valitettavasti tauolla, mutta eiköhän jo ensi vuonna päästä tämänkin asian suhteen taas vauhtiin. Yhtenä tärkeänä tehtävänä myös olla saatavilla pitkin päivää ja kommunikoida yritysten kanssa päivittäisissä asioissa, kuten työpaikkojen ilmoittamisesta. 

Vastuullamme on myös neljän hengen yrityssuhdejaosto, joiden perässä koitamme pysyä ja organisoida heidän toimiaan. Jaoston tärkeimpiä tehtäviä ovat etuohjelmamme Sinisen Pörssin ylläpitäminen ja uusien etujen hankkiminen, näkyvyyden myyminen Pörssin perinteiseen rinneriehaan ja vuosijuhliin sekä haalari sponsorien hankinta.

Normaalisti vuotemme lähtisi käyntiin erilaisissa tapahtumissa muiden kylterihallitusten kanssa heihin tutustuen, mutta vuoden alussa vallitsevien olosuhteiden myöten nämä tapahtumat ovat järjestetty etänä. Perinteisesti alkuvuodesta järjestettävä yritys excursio jäi myös tältä vuodelta välistä, mutta pääsimme kuitenkin järjestämään sektorillamme case -tehtävään perustuvan etätapahtuman, jossa opiskelijamme pääsivät ideoimaan brändiuudistusta yritykselle nimeltä AJR Solutions. Tästä lähti myös meidän kiinnostus ja toive järjestää enemmän case -tyyppisiä tapahtumia!

Normaalioloissa olisimme heti helmikuun vierähtessä siirtäneet katseemme kohti kevään kohokohtaa, Pörssin perinteistä rinneriehaa, jonne hankimme eri yrityksiä ja heidän edustajiaan ylläpitämään yhteistyötä, vetämään rasteja ja virkistämään (rinne)riehujia. Koska kyseistä tapahtumaa emme päässeet tänä vuonna järjestämään, niin siirsimme kevään pääpainon etenkin jaostomme osalta Sinisen Pörssin etuohjelman ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Tämän lisäksi sektorimme oli mukana vastuullisuusviikko -teemaviikolla, jossa pääsimme kuulemaan mm. Kyrö Distelleryn näkökulmaa vastuullisuuteen ja vastuullisuuteen osana liiketoimintaa. 

Kevään mittaan olemme uusineet ja kehittäneet jo olemassa olevia meidän ja yritysten välisiä vuosisopimuksia, sekä hankkineet uusia yrityssuhteita. Olemme jakaneet yritykset puoliksi, niin että kummallakin omat vastuuyrityksensä. Uusien yritysten ensimmäisissä tapaamisessa olemme usein molemmat mukana, jonka jälkeen jompikumpi meistä ottaa päävastuun ja jatkaa sopimuksen tekemistä ja ylläpitämistä itsenäisesti.

Toisin kuin ajattelimme itse hakiessamme tähän pestiin, niin aikaa riittää kyllä erittäin hyvin sekä opiskeluihin sekä hallitustoimintaan. Yleisesti ottaen opintomme ovat edenneet täysin aikataulussa ja voisikin sanoa, että kun ottaa vähän kalenteria kauniiseen käteen, aikatauluttaa asioita ja omistaa edes hauraan selkärangan, pääsee eteenpäin niin opinnoissa kuin elämässäkin. 

Päivittäinen työ on koronasta huolimatta pysynyt melko samana. Vaikka emme olekaan päässeet järjestämään perinteisiä yritysvierailuita tai muitakaan live kohtaamisia yritysten kanssa, niin olemme pyrkineet luomaan uudenlaisia keinoja toteuttaa tämän kaltaisia tapahtumia. “Etäily” onkin ollut iso osa korona-aikaa ja olemme päässeet toteuttamaan sitä meille hyödyllisellä tavalla esimerkiksi järjestämällä case-harjoituksen etänä, sekä saamalla yrityksien edustajia puhumaan tapahtumiimme etäyhteyksin. 

Kaiken kaikkiaan pesti on erittäin mielenkiintoinen  ja suosittelemme yrityssuhdevastaavaksi hakemista, jos yrityssuhteet, neuvottelu, small talk ja ainejärjestötoiminta kiinnostaa. Vuoden aikana on saanut todella paljon toivottavasti tulevaisuudessakin hyödyllisiä kontakteja ja oppeja. Suurimpana hyötynä se, että on päässyt syvemmälle sisään yritysten toimintaan, kommunikointiin, sopimusten tekoon. Yrityssuhdevastaavana onkin päässyt jo käyttämään joitakin opinnoista opittuja asioita ja omia vahvuuksiaan oikeissa tilanteissa. Ei voi muuta kuin suositella!

Teksti: Ilkka Autio ja Ida Krook / Kuva: Krista Pakalen

Jätä vastaus