Hallitus ja jaostot

PÖRSSIN HALLITUS 2021 – VIESTINTÄVASTAAVA

Mitä tekee viestintävastaava? Tiivistetysti viestintävastaavan pesti koostuu kolmesta selkeästä eri osa-alueesta, eli viestinnän organisoimisesta, sihteerinä toimimisesta ja excursioiden järjestämisestä. Viestintävastaava pääsee vuoden aikana tekemään monipuolisia hommia ja toteuttamaan erilaisia projekteja myös omien kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Olen Iida Kortevaara, kolmannen vuoden pörssiläinen ja tämän vuoden viestintävastaava ja sihteeri. Päätös hakea viestintävastaavaksi tuntui luonnolliselta, koska viestintä on itseäni kiinnostava aihe viestinnän johtamisen pääaineopintojen myötä. Tässä pestissä minua kiinnosti myös juurikin monipuoliset tehtävät ja vastuualueet. Olin ennen hallitusvuotta toiminut muun muassa vuoden tapahtumajaostossa sekä JSBE:n markkinointitiimissä, mutta koin, että halusin haastaa itseäni hieman erilaisten hommien parissa.

Viestintä – organisointia ja kokonaiskuvan hallintaa

Viestintävastaava huolehtii sekä Pörssin sisäisestä että ulkoisesta viestinnästä ja toimii tukena kaikille muille sektoreille. Pörssillä on monia eri viestintäkanavia ja myös paljon viestintäsisältöä, joten viestintävastaavan yksi tärkeimmistä tehtävistä onkin informaatiotulvan hallitseminen. Konkreettisesti viikon aikana koostan sähköpostitiedotteita, kirjoitan tai tarkistan somepostauksia, päivitän nettisivuja, vastailen sähköposteihin sekä tarkkailen kaikkea Pörssin sisäistä ja ulkoista viestintää, jotta se olisi mahdollisimman selkeää ja loogista.

Viestintävastaava ei työskentele kuitenkaan yksin, vaan toimii tiiviissä yhteistyössä päätoimittajan kanssa, jotta viestintä on mahdollisimman yhtenäistä eri kanavien välillä. Meidän vastuulla toimii myös mediajaosto, joka mahdollistaa laadukkaan ja monipuolisen viestinnän tuottamisen Pörssille.

Sihteeri – huolellisuutta ja aikatauluttamista

Yhdistyksen sihteerin vastuulle kuuluu kuukausittaisten hallituksen kokouksien kokouskutsujen lähettäminen, esityslistan valmistelu sekä pöytäkirjojen kirjoittaminen. Sihteerin roolin ehdoton hyvä puoli on se, että on aina helppo olla perillä kaikista päätettävistä asioista ja näin ollen niiden viestinnästä on myös helpompi huolehtia. Sihteerin roolissa huolellisuudesta on hyötyä, mutta kaiken tarvittavan oppii kyllä tekemällä. 

Excursiot – luovaa ideoimista ja tekemisen meininkiä

Yleensä vuoden aikana järjestettävät isommat excut ovat Rukan excu, fuksiexcu ja ulkomaan excu. Näiden isompien projektien lisäksi excuvastaavalla on vapaus järjestää myös mikä tahansa muu mielenkiintoinen excursio kuten kulttuuri-, urheilu- tai vaikkapa bile-excu. Tämäkin vuosi on ollut excujen suhteen poikkeuksellinen, koska excujen järjestäminen ei ole ollut mahdollista ja suunnitelmia on joutunut harmillisesti perumaan ja muuttamaan. Nyt kuitenkin tilanne näyttää valoisammalta ja toivottavasti ensi vuoden viestintävastaava pääsee jo järjestämään excuja. Tämä on viestintävastaavan osa-alueista se, jossa varmasti pääsee käyttämään luovuutta!

Hallitusvuosi – täynnä mahdollisuuksia ja uuden oppimista 

Koska pesti koostuu kolmesta osa-alueesta, siinä on oiva mahdollisuus keskittyä omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tehdä pestistä juuri itsensä näköinen. Tässä pestissä pääsee tekemään monipuolisia hommia ja osallistumaan useisiin erilaisiin projekteihin. Viestinnän organisoinnin ja sihteerin tehtävien myötä oppii hahmottamaan ja hallitsemaan suuria kokonaisuuksia, kun toisaalta taas excujen järjärjestäminen mahdollistaa selkeästi yhteen projektiin keskittymisen. 

Tänä vuonna erityisesti alkuvuosi kului itselläni suuresti nettisivujen uudistusprojektin parissa. Excursioiden osalta hiljainen vuosi mahdollisti minulle panostuksen tähän projektiin. Vaikka minulla oli jo hakuvaiheessa pieni tavoite päivittää nettisivuja ajan tasalle, en olisi vielä vuosi sitten uskonut, että Pörssillä olisi nyt täysin uudet nettisivut. Minulla ei ollut minkäänlaista kokemusta nettisivujen tekemisestä, mikä todella todistaa, että innostus hommia kohtaan riittää onnistumaan – tekemällä ja kysymällä oppii.

Jos hakeminen mietityttää, kannattaa muistaa, että alussa ei tarvitse todellakaan osata kaikkea. Rooliin kyllä kasvaa ja kaiken oppii parhaiten tekemällä. Vaikka hallituksessa jokaisella on selkeät roolit, toiminnassa korostuu todella yhdessä tekeminen. Hommia tehdään yhteistyössä, eikä minkään kanssa ole yksin.

Hallituksessa toimiminen antaa erinomaisen mahdollisuuden kehittää omia työelämän ja ylipäätään elämän kannalta hyödyllisiä taitoja, kuten vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Viestintävastaavan pestin kautta olen oppinut hahmottamaan viestinnän merkitystä ja eri ulottuvuuksia sekä saanut opinnoilleni konkretiaa. Opin myös paljon uutta itsestäni sekä omista vahvuuksistani yhdessä tekemisestä ja projektimaisessa työssä. 

Jos sinua yhtään kiinnostaa, niin kannustan todella hakemaan. Vuosi on ollut ikimuistoinen enkä ole katunut hetkeäkään päätöstäni hakea. Nykäise mua rohkeasti hihasta tai laita viestiä, jos heräsi mitä tahansa kysyttävää viestintävastaavan pestistä!

Teksti: Iida Kortevaara / Kuva: Krista Pakalen

Jätä vastaus