Hallitus ja jaostot

Pörssin hallitus 2020 – Yrityssuhdevastaavat

Hellurei ja hellät tunteet! Olemme Niklas ja Ilkka, ja toimimme vuoden 2020 Pörssin hallituksessa yrityssuhdevastaavina. Opiskelemme kummatkin kolmatta vuotta pääaineinamme laskentatoimi ja taloustiede, ja optimistisina tavoitteinamme on saada kandit purkkiin tämän lukuvuoden aikana. 

Hallituspestimme koostuu jo olemassa olevien yrityssuhteiden ylläpitämisestä, uusien suhteiden luomisesta, opiskelijoiden ja yritysten välisestä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä sekä ylipäänsä toimia linkkinä yritysten ja opiskelijoiden välillä. Konkreettisesti sanoen teemme sopimuksia Pörssin sekä yritysten välille, joista kummallekin on tarkoitus saada oikeaa hyötyä ja mahdollisuuksia kehittyä omissa kiinnostuksen kohteissa. Järjestämme muun muassa yritysvierailuita niin Jyväskylässä kuin muuallakin Suomessa, after work -tapahtumia ja puhujatilaisuuksia, joissa esimerkiksi aiheena opintolainan sijoittaminen sekä muuta kivaa, johon on helposti yhdistettävissä esimerkiksi kohdeyrityksen saunatilojen käyttö. Yhtenä tärkeänä tehtävänä myös olla saatavilla pitkin päivää ja kommunikoida yritysten kanssa päivittäisissä asioissa, kuten työpaikkojen ilmoittamisesta. 

Vastuullamme on myös neljän hengen yrityssuhdejaosto, joiden perässä koitamme pysyä ja organisoida heidän toimiaan. Jaoston tehtävänä on esimerkiksi Sininen Pörssi -etuohjelman ylläpito ja suurempien tapahtumien kuten vuosijuhlien yhteistöiden hankinta. 

Vuotemme lähti käyntiin oikein vauhdilla vieraillen erilaisissa tapahtumissa muiden kylterihallitusten kanssa heihin tutustuen. Ensimmäisenä tapahtumanamme lähdimme Helsinkiin yritysvierailu EY:n aamupalan kautta Accenturen päivälliselle, josta siirryimme treenailemaan sitsaamista tanssiravintolan alakertaan. Tästä selvinneinä siirsimme katseemme kohti kevään kohokohtaa, Pörssin perinteistä rinneriehaa, jonne hankimme eri yrityksiä ja heidän edustajiaan ylläpitämään yhteistyötä, vetämään rasteja ja virkistämään (rinne)riehujia. 

Kevään mittaan olemme uusineet ja kehittäneet jo olemassa olevia meidän ja yritysten välisiä vuosisopimuksia, sekä hankkineet uusia yrityssuhteita. Olemme jakaneet yritykset puoliksi, niin että kummallakin omat vastuuyrityksensä. Teemme suurimman osan sopimuksista itsenäisesti, mutta joidenkin yritysten kohdalla saatetaan käydä vaikka yhdessä yrityksen edustajan kanssa istumassa iltaa ja keskustelemassa sopimuksen sisällöstä. 

Toisin kuin ajattelimme itse hakiessamme tähän pestiin, niin aikaa riittää kyllä erittäin hyvin sekä opiskeluihin sekä hallitustoimintaan. Liekö tähän syynä sitten räjähdysmäinen etäluentojen kasvu vai yleinen luennoilla käymättömyys, siihen emme ota kantaa. Yleisesti ottaen opintomme ovat edenneet täysin aikataulussa ja voisikin sanoa, että kun ottaa vähän kalenteria kauniiseen käteen, aikatauluttaa asioita ja omistaa edes hauraan selkärangan, pääsee eteenpäin niin opinnoissa kuin elämässäkin. 

Päivittäinen työ on pysynyt koronasta huolimatta melko samana, mutta ymmärrettävästi kun tapahtumia ei ole, niin ei niihin silloin ole tarvetta yrityssuhteitakaan hankkia. 

Kaiken kaikkiaan pesti on erittäin hyvä ja suosittelemme yrityssuhdevastaavaksi hakemista, jos yrityssuhteet, neuvottelu, small talk ja ainejärjestötoiminta kiinnostaa. Vuoden aikana on saanut todella paljon toivottavasti tulevaisuudessakin hyödyllisiä kontakteja ja oppeja. Suurimpana hyötynä se, että on päässyt syvemmälle sisään yritysten toimintaan, kommunikointiin, sopimusten tekoon ja päässyt käyttämään jo joitakin opinnoista opittuja asioita ja omia vahvuuksiaan oikeissa tilanteissa.

Teksti: Niklas Koukku ja Ilkka Kuusi
Kuva: Joonas Lampela

Jätä vastaus