HAKIJALLE,  Yleinen

Opintosuuntana taloustiede

Minun nimeni on Kalle Saarelma. Olen ensimmäisen vuoden taloustieteen opiskelija ja olen toiminut vuoden 2021 alusta taloustieteen oppiainevastaavana Jyväskylän yliopiston kauppatieteilijöiden opiskelijajärjestö Pörssi ry:ssä. Olen aikaisemmin työskennellyt muusikkona useamman vuoden ja nyt minulla on meneillään ikään kuin toinen kierros opiskelijana. Jyväskylän yliopiston taloustieteen laitos on yksi Suomen suurimpia alallaan ja pärjännyt hyvin kansainvälisessäkin vertailussa, mikä vaikutti päätökseeni hakeutua opiskelemaan juuri Jyväskylään.

Taloustieteen opintojen pariin minut on johdattanut kiinnostus yhteiskunnan rakenteisiin ja niiden muutoksiin. Taloustiede on yhteiskuntatiede, joka tarkastelee muun muassa näitä kysymyksiä erityisesti ihmisen taloudellisen käyttäytymisen näkökulmasta.

Taloustiede tutkii siis eri yhteiskunnan tasoilla tapahtuvaa taloudellista käyttäytymistä, taloudellisia ilmiöitä ja niiden säännönmukaisuuksia. Taloustieteen opinnoissa käsitellään laajasti teemoja julkistaloudesta rahoitukseen niin mikrotaloustieteen kuin makrotaloustieteen tasoilla. Mikrotaloustiede tutkii sitä, miten yksittäiset ihmiset, kotitaloudet ja yritykset tekevät taloudellisia päätöksiä. Makrotaloustiede taas tarkastelee asioita talouden kokonaisuuden mittakaavassa; tarkastelun kohteita ovat esimerkiksi inflaatio, suhdannevaihtelut ja talouskasvu.

Taloustiede on kauppakorkeakoulun oppiaineista kenties matemaattisin ja teoreettisin, mutta ei kannata säikähtää: asiat oppii kyllä, kun on valmis tekemään töitä oppimisen eteen. Opintojen edetessä voit painottaa opinnoissa itseäsi kiinnostavia teemoja. Jyväskylän yliopistossa on myös mahdollisuus valita laajasti eri sivuaineita muista tiedekunnista. Opiskelu on muutenkin melko vapaata ja omaan työskentelytahtiin on mahdollisuus vaikuttaa huomattavan paljon.

Taloustieteen tutkinto antaa vahvan pohjan työskennellä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Mahdollisia työllistäjiä taloustieteestä valmistuneille ovat eri talouden tutkimuslaitokset, pankit, Tilastokeskus, Suomen Pankki, Euroopan Keskuspankki, kunnat, ministeriöt, korkeakoulut ja monet muut. Myös kansainvälinen ura on mahdollinen ja Jyväskylän yliopistolla on tarjota erilaisia kansainvälisyysohjelmia niin opiskelun kuin työharjoittelun osalta.

Itse olen viihtynyt opintojen parissa koronasta huolimatta erinomaisesti ja uskonkin, että taloustiede on pääaineena hyvä vaihtoehto kaikille, jotka ovat kiinnostuneita yhteiskunnan ja talouden kysymyksistä.

Tsemppiä teille, jotka taloustieteen pariin aiotte hakeutua! Ette tule pettymään. Jyväskylässä on opiskelijan hyvä olla.

Teksti: Kalle Saarelma, Taloustieteen oppiainevastaava

Jätä vastaus