HAKIJALLE,  Yleinen

Opintosuuntana laskentatoimi

Olen 24-vuotias toisen vuoden kauppatieteiden opiskelija ja alun perin kotoisin Keski-Pohjanmaalta, Kannuksesta. Toimin myös tänä vuonna laskentatoimen oppiainevastaavana, ja tulenkin kertomaan teille tänään hieman opintosuunnastani. Kuluneen vuoden aikana olen päässyt kunnolla syventymään laskentatoimen ihmeelliseen maailmaan, ja mitä enemmän olen syventynyt opintosuuntaani, sen enemmän olen ollut tyytyväinen valintaani!

Laskentatoimen opiskelijat voivat työllistyä yli 500 eri ammattiin. Ovet ovat siis oikeasti avoinna ihan kaikkialle, sillä laskentatoimen osaajia tarvitaan jokaisella sektorilla! Työelämässä on mahdollista päästä työskentelemään esimerkiksi budjetoinnin, riskinhallinnan tai tilintarkastuksen työtehtävien parissa. Mahdollisia ammattinimikkeitä laskentatoimen opiskelijoille ovat talouspäällikkö, controller, tilintarkastaja tai business analyst. Alan opiskelijat voivat työskennellä kunnilla, valtiolla, yrityksissä tai miksei itsenäisenä yrittäjänäkin. Myöskin työllisyysnäkymät laskentatoimen opiskelijoilla ovat varsin hyvät, sillä vuoden kuluttua opintojen päättymisestä työelämässä on jopa 99 % valmistuneista.

Päädyin itse opiskelemaan laskentatoimea, sillä olen aina ollut kiinnostunut taloudellisista numeroista, yritysten rahoitusrakenteesta ja kannattavuudesta. Tulevaisuudessa haluaisin mahdollisesti työskennellä sisäisen laskennan parissa tai olla vastuussa yrityksen rahoitusrakenteesta, esimerkiksi asiantuntijana tai talousjohtajana. Opintosuuntaa valitessani halusin valita alan, jossa pääsisin yhdistelemään matemaattisia taitojani, kiinnostustani juridiikkaan sekä myös analysoimaan asioita. Enkä ole päivääkään katunut valintaani!

Laskentatoimen opiskelu sopii mielestäni henkilöille, jotka haluavat olla mukana selvittämässä taloudellisia kysymyksiä ja pohtimassa ratkaisuja niihin. Tulevan laskentatoimen opiskelijan on hyvä varautua hieman isompaan työmäärään, sillä toisin kuin muissa opintosuunnissa, laskentatoimessa pakollisia aineopintoja on jo kandidaatin tutkinnossa 53 opintopisteen verran verrattuna esimerkiksi markkinoinnin 35 opintopisteeseen. Voisikin siis sanoa, että opintosuunnastamme saa oikeasti todella laaja-alaisen ja kattavan osaamisen jo kandidaatin tutkinnon aikana! Olen myös kokenut saavani hyvin tukea kanssaopiskelijoilta, kurssivastaavilta ja opettajilta kurssien aikana. Muistutankin, että neuvon kysyminen on aina sallittua, jos jokin asia ei aukea tai jää askarruttamaan mieltä!

Itse opiskelu laskentatoimessa on enimmäkseen teoreettista, mutta varsinkin opintojen loppuvaiheessa tietoa pääsee soveltamaan käytännössä. Laskentatoimen kursseista suurin osa tehdään ns. perinteisesti tenttimällä eli kurssin aikana ei ole ryhmätöitä vaan lopputentti, jonka perusteella arvosana määräytyy. Minulle tämä on kuitenkin soveltunut paremmin kuin hyvin, sillä

olen oppinut opintojeni aikana itseohjautuvuutta sekä päässyt itse rakentamaan aikatauluni. Laskentatoimen opiskelijana pääset opiskelemaan niin sisäistä kuin ulkoista laskentaa, rahoitusta kuin oppimaan soveltamaan lakia osana työnkuvaasi. Monilla saattaa olla kuva, että laskentatoimen opiskelu vaatii hyviä matemaattisia taitoja, ja muistuttaisinkin, että laskentatoimen opinnoissa syvennytään lopulta aika yksinkertaisiin taloudellisiin tunnuslukuihin ja laskentamalleihin.

Minulle mielekkäimpiä kursseja ovat ehdottomasti olleet taloushallinnon tietojärjestelmät käytännössä, jossa laadimme kuvitteelliselle yritykselle kolmen kuukauden kirjanpidon ja välitilinpäätöksen, sekä financial statement analysis and valuation, jossa olen päässyt hyödyntämään osaamistani käytännössä, analysoiden pörssiyritysten tilinpäätöksiä esimerkiksi erilaisten taloudellisten tunnuslukujen avulla.

Neuvoksi teille opintosuuntaan nyt valitseville sanoisin, että valitkaa se opintosuunta, mikä aidosti kiinnostaa juuri sinua! On tärkeää, että nautit itse opinnoistasi, sillä sisäinen motivaatio on paras motivaatio sekä auttaa sinua suoriutumaan ja jaksamaan opinnoissasi paremmin. Ja mikäli esimerkiksi emmit kahden opintosuunnan välillä, on hyvä muistaa, että toisen voi ottaa halutessaan sivuaineeksi ja tällöin pääset laatimaan itsesi näköisen tutkinnon todella helposti! Olen itsekin valinnut sivuaineeksi rahoituksen, ja olenkin kokenut sen täydentävän laskentatoimen opintojani ja avaavan ovia monenlaisiin työtehtäviin. Tsemppiä siis valintaan!

Teksti: Ronja Mäki-Leppilampi, Laskentatoimen oppiainevastaava

Jätä vastaus