HAKIJALLE,  Yleinen

Opintosuuntana johtaminen

Moikka! Olen Ella, 21-vuotta ja olen alun perin kotoisin Helsingistä. Opiskelen toista vuotta kauppatieteitä ja pääaineena mulla on johtaminen. Sivuaineena luen markkinointia sekä liikunnan yhteiskuntatieteitä. Olen valinnut opintoni ihan puhtaasti sen perusteella, mitkä aiheet kiinnostavat minua ja tämä on varmasti yksi syy, miksi koen opintoni niin mielekkääksi.

Minua on aina kiinnostanut johtamisen teemat, kuten ryhmän johtaminen, vuorovaikutus sekä työhyvinvointi. Olen itse törmännyt monella työpaikoilla huonoon johtamiseen ja tästä minulle on syntynyt halu vaikuttaa viihtyvyyteen työpaikoilla. Työelämä on jatkuvassa muutoksessa ja hyvällä johtamisella on suuri merkitys tämän muutoksen hallinnassa. Johtamisen opiskelu antaa loistavia eväitä toimia organisaatiossa ja auttaa ymmärtämään sen toimintaa erilaisista näkökulmista. Yliopistosta saat työvälineitä, joita voit soveltaa myöhemmin työelämässä.

Johtamisen opinnoissa ehdottomasti mielenkiintoisinta on niiden monipuolisuus. Kursseja löytyy monen eri teeman alta eri aiheista. Hankalinta opinnoissa onkin ollut valinnan vaikeus. Kurssien suoritustavat ovat erittäin vaihtelevia ja niillä suoritetaan tenttejä, simulaatiopelejä sekä tehdään esitelmiä ja ryhmätöitä. Työmäärät kursseilla ovat kohtuullisia. Kurssit ovat melko teoriapainotteisia, mutta kursseilla haastetaan opiskelijaa pohtimaan teoriaa eri näkökulmista ja hyödyntämään niitä käytäntöön.

Opintosuunta sopii sinulle, joka olet kiinnostunut ihmislähtöisestä työskentelystä, vuorovaikutuksesta, organisoinnista, henkilöstönjohtamisesta ja organisaation tärkeimmästä resurssista eli ihmisistä. On tärkeää, että pystyt johtajana näkemään muissa heidän kykynsä ja auttamaan heitä hyödyntämään potentiaalinsa. Mikään ei toimi ilman hyvää johtamista. Edes iso joukko erittäin lahjakkaita ihmisiä ei saa hyödynnettyä potentiaalinsa ilman johtajan organisointia.

Yksi lempikursseistani on ollut henkilöstöjohtamisen kurssi, missä suoritettiin ryhmän kanssa simulaatiopeli. Tällä kurssilla pääsi työskentelemään poikkitieteellisesti muiden tiedekuntien opiskelijoiden kanssa. Poikkitieteellisyys on mielestäni suuri rikkaus, sillä näin saa uusia ja erilaisia näkökulmia omaan ajatteluun sekä valmiuksia työskennellä erilaisten ihmisten kanssa.

Ei kannata miettiä liikaa sitä, mitä pääainetta olisi kaikista hyödyllisintä opiskella. En ole itse vielä varma, missä tehtävissä haluan työskennellä tulevaisuudessa. Johtamisen opiskelu avaa kuitenkin lukemattomia uramahdollisuuksia sekä antaa hyvän pohjan työllistyä niin henkilöstö- kuin asiantuntijatehtäviin. Opintosuuntaa päättäessä tärkeää on valita itseään oikeasti kiinnostava aine, sillä sen kursseja tulee opiskelemaan ainakin seuraavat 2 vuotta. Jos yhtään mietityttää johtamisen opintosuunta, suosittelen ehdottomasti hakemaan ja mulle saa aina laittaa viestiä opintosuuntaan liittyvistä kysymyksistä!

Teksti: Ella Mäkinen, Johtamisen oppiainevastaava

Jätä vastaus