HAKIJALLE,  Yleinen

Opintosuuntaa etsimässä – Taloustiede

Taloustiede – tapa kuvata todellisuutta mahdollisimman hyvin mutta samalla mahdollisimman yksinkertaisesti.

Taloustiede eroaa muista pääaineista siten, että se valitaan jo kauppakorkeakouluun haettaessa. Välillä kuulee muiden opiskelijoiden kauhistelevan taloustieteen opintoja ja sen matemaattisuutta. On totta, että matematiikka on yksi pääelementti taloustieteen opinnoissa. Täytyy muistaa, että matematiikka on yksi taloustieteilijän tärkein työkalu. Siihen pitää osata suhtautua haasteena eikä ongelmana. Kun vain jaksaa pyöritellä vaikeampiakin tehtäviä riittävän kauan ja pitää motivaation korkealla, onnistuu varmasti. Kenenkään ei kannata jättää taloustieteen opintoja välistä sen takia, ettei matikka ole oma vahvuus – sen oppii kyllä! Itselleni matemaattinen osuus opinnoista on ollut erittäin mielekästä, koska poiketen esimerkiksi lukion matikan opinnoista, kauppakorkean matematiikan opiskelu on ollut hyvin soveltavaa. Täällä olen oppinut, mihin laskutaitojani oikeasti tarvitsen ja kursseilla tulleet uudet asiat linkitetään todellisuuteen nopeasti.

Taloustieteen kurssit koostuvat pääsääntöisesti teoriapainotteisista luennoista, joiden tukena on useilla kursseilla erilaisia harjoitus tai demoryhmiä. Luennoilla opiskelijat ovat pääsääntöisesti kuuntelijoina ja luennoitsijat luennoivat isoille ryhmille. Demoissa/harjoitusryhmissä opetellaan – usein pienemmissä ryhmissä – kurssiin sisältyviä laskuja ja muita harjoituksia. Taloustieteen kursseilla käy myös paljon vierailevia luennoitsijoita työmaailman erilaisista työtehtävistä ja toisista yliopistoista. Esimerkkinä voisin antaa Suomen talouspolitiikan kurssin, jossa jokaisen luennon tulee pitämään eri luennoitsija – kuten jokin asiantuntija Suomen Pankista tai ETLA:sta. Kurssien lopuksi on yleensä tentti, joka on pääsääntöisesti monivalinta- tai esseetentti. Taloustieteen opintoihin ei kuulu toista pakollista vierasta kieltä, mutta halutessaan kieliä voi valita oman tutkintonsa tueksi laajasta valikoimasta. Taloustieteen opintoihin kuuluu yleisiä viestintä- ja kieliopintoja, jotka opetetaan nykyään integroidusti.

Taloustiede ei varmastikaan ole helpoimmasta päästä opintovaihtoehtojamme, mutta sen mielenkiintoisuus vie mukanaan. Opiskelukavereiden suusta olen kuullut mielipiteitä siitä, kuinka juurikin taloustieteen haastavuus tekee siitä mieluista opiskeltavaa. Taloustiede on aine, jossa pääsee haastamaan itseään, nyt vallitsevia teorioita ja jopa ympäröivää maailmaa. Koska taloustiede ei ole helppoa, vaikeuksia tulee varmasti joskus kaikilla vastaan. Silti koen, että taloustieteen opiskelu on hyvin palkitsevaa. Mikä tuntuukaan paremmalta kuin selvittää jonkin hankalan kaavan salat juuri ennen demotunnin alkua tai huomata tentissä, kuinka kurssin vaikeinkin asia on painunut muistin syövereihin. Kyselin taloustieteen opinnoista vanhemmilta opiskelijoilta ja n. vuoden opiskelija Pietari Koivikko toikin esille sen, että taloustieteessä riittää aina tekemistä: teoriat ja laskeminen ei lopu kesken. Tällöin opiskelija saa vapautta itse päättää kuinka syvälle tiettyihin aiheisiin haluaa paneutua.

Maisteriopiskelijamme Tuukka Tolonen nostaa esille taloustieteen kokonaisvaltaisuuden ja monipuolisuuden. Hän kuvailee, kuinka taloustiede kattaa niin paljon aina päätöksenteon – ja käyttäytymisen taloustieteestä lähtien kokonaistaloudellisiin kysymyksiin – kuten kasvusuhdanteisiin tai makrotalouden mallintamiseen – asti. Tolonen korostaa kuinka taloustiede antaa mahdollisuuden ymmärtää isoja kokonaisuuksia, mutta myös spesifimpiä juttuja. Tästä hän nostaa esille makro- ja mikrotalouden opinnot. Makrotaloudessa keskitytään isompiin kokonaisuuksiin kuten talouskasvun tai inflaation ymmärtämiseen ja mallintamiseen, kun taas mikrotaloustieteessä voidaan keskittyä syvemmin tiettyihin asioihin kuten sopimusoppiin tai lisensointiteoriaan. Tolonen nostaakin esille erinomaisesti sen, että kun ensin oppii mistä talous kokonaisuudessaan koostuu, pystyy sen jälkeen hyvin valitsemaan itselle mielenkiintoiset lisäkurssit tukemaan perustietoa. Tällöin saa kerättyä sellaista asiantuntijuutta, mikä itseä kiinnostaa.

Koivikko nostaa esille yhden tärkeän asian: syventyessä opintoihin huomaa, miten oppii ymmärtämään yhteiskuntaa eri tavalla ja samalla oppii yhdistämään muitakin opintoja itse pääaineeseen. Erilaisia opintoja on mahdollista valita lukuisia oman pääaineen tueksi, joten jokaisella on loistavat mahdollisuudet tehdä tutkinnostaan itsensä näköinen! Tässä on hyvä nostaa esille myös se, että taloustiedekin on loistava sivuaine mahdollisuus jonkun muun pääaineen opiskelijalle. Talouden ymmärtämisestä on kenelle tahansa hyötyä ja tämä voi olla hyvä valttikortti erottua tulevassa työelämässä.

Taloustieteen opinnoista valmistuvalla aukeaa monipuoliset työllisyysmahdollisuudet, koska opintojen sisältö on niin monipuolinen. Opintojen aikana tehdyillä valinnoilla voit paljon vaikuttaa tulevaan työelämääsi. Usein taloustieteilijät voivat työllistyä erilaisiin asiantuntijatehtäviin tai tutkijoiksi eri tahoille kuten yrityksiin, valtiolle tai oppilaitoksiin. Mahdollisia työnimikkeitä voisi olla esimerkiksi tutkija, analyytikko, yritysasiantuntija tai riskiasiantuntija. Taloustieteilijä voi toimia myös esimerkiksi finanssisihteerinä, palkanlaskijana, rahoitusneuvojana jne. Erilaisia työmahdollisuuksia on rajattomasti!

Teksti: Elina Palonen
Kuva: Ilona Nurmi

Jätä vastaus