HAKIJALLE,  Yleinen

Opintosuuntaa etsimässä – Markkinointi

Markkinointi on kaikin puolin mielenkiintoinen ja luova opintosuunta. Lähivuosina markkinointi on saanut vuosi toisensa perään enemmän suosiota, ja nykyään se on laskentatoimen kanssa samalla viivalla hakijamäärän suhteen. Markkinoinnin opiskelu antaa kattavan käsityksen esimerkiksi siitä, miten kuluttajat käyttäytyvät tehdessään ostopäätöksiä.

Valitsin itse markkinoinnin pääaineeksi, koska koen markkinoinnin olevan kiinnostavin opintosuunta täällä meidän kauppiksessa. Markkinointi tieteenalana keskittyy olennaisesti ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, mikä tekee siitä erittäin mielenkiintoista. Mikäli kokee, ettei numeroiden pyörittely ole välttämättä oma intohimo, niin suosittelen lämpimästi markkinointia pääaineeksi!

Työelämässä markkinoinnin tehtäviä kuvataan monesti luonteeltaan nuorekkaiksi, luoviksi ja rennoiksi. Markkinoinnilla on erittäin suuri rooli yritysten liiketoiminnassa. Täten markkinoinnin ammattilaisia tullaan tarvitsemaan yhä enemmän, ja näkymät työllistymiseen opiskelujen jälkeen mielenkiintoisissa tehtävissä ja hankkeissa on erittäin hyvät. Markkinoinnissa on etuna se, että työtehtävien kirjo on erittäin laaja. Voit löytää itsesi tosi monesta työympäristöstä, niin yrityspuolelta, julkiselta sektorilta kuin vaikkapa järjestötoiminnasta.

Aineopintojen kursseilla kandivaiheessa annetaan opiskelijalle perustyökalut markkinoinnin teorioihin. Jo aineopinnoissa pääsee itse vaikuttamaan oman osaamisen suuntaamiseen haluamaansa suuntaan; valittavana on mm. sosiaalista markkinointia, liikunnan ja markkinoinnin yhdistämistä sekä markkinoinnin johtamista. Tentit ovat aineopinnoissa pääosin esseetenttejä ja monivalintaa, mutta yhä useammalla kurssilla käytetään vaihtoehtoisia suoritustapoja kuten ryhmäprojekteja, joissa todella pääsee asian ytimeen. Maisterivaiheessa syventävillä kursseilla sukelletaan entistäkin syvemmälle markkinoinnin maailmaan. Maisterivaiheessa voi jatkaa joko suoraan markkinoinnin maisteriohjelmassa tai hakea erikseen englanninkieliseen Digital Marketing and Corporate Communication -ohjelmaan. Jälkimmäinen keskittyy nimensä mukaisesti napakasti digitaaliseen markkinointiin sekä kommunikointiin, kun taas suomenkielisessä markkinoinnin maisteriohjelmassa on mahdollista valikoida omanlainen kokonaisuus useista kurssivaihtoehdoista.

Katarina Mustonen, neljännen vuoden markkinoinnin opiskelija, kertoo tienneensä markkinoinnin olleen hänen juttunsa jo pääsykokeisiin lukiessa. Valinta vahvistui markkinoinnin peruskurssin aikana, kun ymmärrys markkinoinnin tarjoamista monipuolisista mahdollisuuksista kasvoi.
”Markkinointi ei ole pelkkää myyntiä tai mainontaa. Opinnot antavat monipuolisen ymmärryksen organisaatioiden toiminnasta ja opettavat asiakaslähtöistä mindsettiä, jota yrityksissä tarvitaan, Mustonen toteaa.
”Lempparikurssini on ollut Digital Marketing Communication, jossa käsiteltiin paljon esimerkiksi sosiaaliseen mediaan liittyviä asioita. Kurssilla opittiin monia käytännön asioita, joita olen sittemin pystynyt hyödyntämään myös työelämässä”, Mustonen kertoo.

En ole kuullut vielä keneltäkään, että olisi katunut sitä, että on valinnut markkinoinnin pääaineeksi. Ennemminkin päinvastoin! Markkinoinnin pääaineopiskelijoilta on kuulunut hyvää palautetta, ja markkinoinnin kursseja on kehuttu mennen tullen. Tärkeintä kuitenkin on, että jokainen valitsee itselleen sopivan opintosuunnan, joka itseä aidosti kiinnostaa.

Teksti: Taneli Junnunkauppi
Kuva: Ilona Nurmi

Jätä vastaus