HAKIJALLE,  Yleinen

Opintosuuntaa etsimässä – laskentatoimi

Laskentatoimi on oikea valinta sinulle, joka tykkäät puuhailla numeroiden ja excelin parissa. Opinnot auttavat ymmärtämään yritysten taloudellista toimintaa. Laskentatoimen osa-alueiden ymmärtämisestä on hyötyä lähes kaikissa yritysten työtehtävissä.

Laskentatoimen opiskelussa painottuvat ulkoinen ja johdon laskentatoimi, tilintarkastus sekä yritysrahoitus. Opiskelu jakautuu kandidaatti- ja maisteriohjelmiin. Kandivaiheessa laskentatoimen aineopinnot koostuvat kirjanpidon, tuloslaskennan, verotuksen, kustannuslaskennan sekä talousjohtamisen kursseista. Valinnaisia opintoja on konsernitilinpäätöksestä, tilintarkastuksesta, yritysrahoituksesta sekä tietojärjestelmistä ja näistä valintaan kolme kurssia omaan tutkintoon.

Kursseilla on usein paljon teoriaa, mutta myös harjoituksia, joissa oppimiaan tietoja pääsee soveltamaan. Harjoitukset ovat mielestäni todella hyödyllisiä, sillä niihin osallistumalla opitut tiedot jäävät paremmin mieleen. Tyypillisesti laskentatoimen kurssit koostuvat luennoista, harjoituksista sekä kurssin päätteeksi pidettävästä tentistä. Ryhmätöitä laskentatoimen opinnoissa on huomattavasti vähemmän kuin muissa pääaineissa. Tähän asti käymistäni kursseista vain yhteen on sisältynyt ryhmätyö. Toisinaan laskentatoimen opiskelu vaatii ahkeraa ja itsenäistä opiskelua, mutta on hyvin palkitsevaa, kun asiat oppii ymmärtämään ja niitä pääsee hyödyntämään käytännössä.

Kiinnostukseni laskentatoimea kohtaan heräsi jo pääsykokeisiin lukiessa ja ensimmäisen vuoden opintojen aikana varmistuin siitä, että laskentatoimi on itselleni mieluisin valinta. Kandikursseista oma suosikkini on ollut taloushallinnon tietojärjestelmät käytännössä. Kurssilla olen esimerkiksi päässyt oppimaan kirjanpidon laatimista käytännössä. Laskentatoimi on hyvin yleispätevä aine ja se antaa valmiuksia toimia yleisjohdollisissa tehtävissä. Mahdollisia laskentatoimesta valmistuvien työtehtäviä ovat muun muassa controller, talousjohtaja, analyytikko ja tilintarkastaja.

Maisteriopiskelijamme Laura Vartiainen ja Pauliina Väisänen kertovat, että laskentatoimen opinnoissa näkee ja pääsee oppimaan laajasti liiketoimintaa ja että laskentatoimen opiskelu on paljon muutakin kuin pelkkää kirjanpitoa. Varsinkin maisterivaiheessa on tarjolla paljon erilaisia ja mielenkiintoisia laskentatoimen kursseja. Laura ja Pauliina toteavat myös, että työllisyysnäkymät ovat ainakin vielä tällä hetkellä hyvät.

Suosittelen laskentatoimea pääaineeksi kaikille, joita kiinnostaa päästä oppimaan lisää yritysten taloudellisesta toiminnasta!

Teksti: Julia Juolahti
Kuva: Ilona Nurmi

Jätä vastaus