NESU-Jyväskylän hallitushaku

On taas se aika vuodesta.

Nimittäin NESU-Jyväskylän hallitushaku on auki vielä keskiviikkoon 8.11 kello 16 asti! Nordiska Ekonomie Studerandes Union eli tuttavallisemmin NESU on paras keino päästä tutustumaan muihin kylterikaupunkeihin niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa. Tapahtumia järjestetään joka viikko ympäri Suomea. Hallituksessa oleminen on hyppy suoraan syvään päätyyn, sillä heti hallitusvuoden alussa tutustutaan muiden kaupunkien uusiin NESU-hallituksiin Dagen-tapahtumassa. Sen lisäksi että oma tuttavapiiri kasvaa eksponentiaalisesti, on myös aidosti mahdollisuus päästä toteuttamaan hulluimmatkin ideansa. NESU-Jyväskylä järjestää vähintään kahdet sitsit vuonna 2018 ja enemmän kuin mielellään myös muita tapahtumakonsepteja. Vain taivas (ja budjetti) on rajana! Seuraavat pestit ovat haussa toimikaudelle 2018:

Puheenjohtaja

NESU-Jyväskylän puheenjohtaja toimii hyvin laaja-alaisesti kaikkien hallituksen jäsenten kanssa. Tämän lisäksi hän pitää yhteyttä sidosryhmien edustajiin, toimii NPV:ssä (NESU-puheenjohtajien verkostossa) muiden NESU-järjestöjen puheenjohtajien kanssa sekä pitää huolta toiminnan jatkuvuudesta Jyväskylässä. Puheenjohtajan tulee organisoida tapahtumia, pitää huolta yrityksen taloudesta yhdessä talousvastaavan kanssa sekä kehittää toimintaa yhdessä muun hallituksen kanssa. Puheenjohtajana ei aina ole helppoa, mutta älyttömän hyvä tiimi tukee aina taustalla!

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtaja toimii nimensä mukaisesti  puheenjohtajan oikeana kätenä. Varapuheenjohtajan pestiin ei varsinaisesti kuulu yksittäisiä tehtäviä, vaan avustaa muita hallituksen jäseniä tarvittaessa. Varapuheenjohtaja toimii myös puheenjohtajan tehtävissä tämän ollessa estyneenä, esimerkiksi edustustilaisuuksissa. Varapuheenjohtajana pääsee näkemään jokaisen pestin erityispiirteitä ja toimimaan hallituksen jokapaikan höylänä.

Talousvastaava

Talousvastaavana sain hyvän kokonaiskuvan yhdistyksen taloudenhallinnasta. Tehtäviini kuuluikin kirjanpidon järjestäminen, tapahtumien budjetointi sekä yhdistyksen rahaliikenteen kontrollointi. Näistä kirjanpito vei eniten aikaa. Varsinkin vielä fuksivuonna olin hieman kujalla siitä miten kirjaukset tehdään, ja miten koko kirjanpito-ohjelma toimii. Nämä käytännön seikat oppii kuitenkin varsin nopeasti, ja loppuvuosi onkin enää rutiininomaisia kirjauksia tapahtumien ympärillä. Kokonaisuudessa pesti on varsin opettavainen ja mielenkiintoinen.

Yrityssuhdevastaava/Sihteeri

Yrityssuhdevastaavan roolissa olen ollut vastuussa yhdistyksen sidosryhmistä, oli kyseessä sitten yritykset tai ainejärjestöt. Pesti oli tällä nimellä ensimmäistä kertaa NESU-Jyväskylän hallituksessa ja sidosryhmiä ei toistaiseksi kovin montaa ole. Visiona on viedä yrityssuhteita eteenpäin ja mahdollisesti saada yrityksiä mukaan (asia)tapahtumiin entistä paremmin. Hommaa ei jatkuvasti ole, joten olen samalla vastannut niin video-, teksti- kuin kuvatuotannosta yhdessä puheenjohtajan kanssa. Ja tietenkään unohtamatta toista pestiä, sihteerinä kädenjälkeni näkyy yhdistyksen pöytäkirjoissa.

Tapahtumavastaava

Tapahtumavastaavan pestissä olen päässyt organisoimaan sekä olemaan vastuussa kaikista NESU-Jyväskylän järjestämistä tapahtumista. Tapahtumien järjestäminen vaatii aina merkittävää panostusta koko hallitukselta, eikä ilman tätä porukkaa saataisi mitään aikaiseksi. Tässä roolissa olen päässyt toteuttamaan omia visioitani, sekä myös kuuntelemaan ja pohtimaan muidenkin loistavia, että joskus hieman huonompiakin ideoita. Koen, että tapahtumavastaavan rooliin kuuluu vahvasti myös muiden NESU-kaupunkien tapahtumiin osallistuminen. Näistä tapahtumista olen hauskanpidon ohella saanut paljon hyviä vaikutteita myös omiin tuleviin tapahtumakonsepteihin.

Tiedottaja

Tiedottajan roolin keskeisimpänä tehtävänä on sitsikutsujen ja -ilmojen hoitaminen, joten sähköpostia ja exceliä tulee käytettyä todella ahkerasti. Tiedottajana tutustuu todella hyvin muiden NESU-järjestöjen tiedottajiin, koska heidän kanssa tulee usein keskusteltua ennen kunkin järjestön sitsejä heidän ulkkarikiintiöstä ja muista mahdollisista järjestelyistä. Tiedottajalla on töitä läpi koko lukuvuoden, mutta työ on aika vapaata ja työtä voi tehdä itselleen sopivaan aikaan. Tiedottajana olen tutustunut aivan mahtaviin ihmisiin ympäri Suomen ja olen oppinut aikatauluttamaan omaa työskentelyä.

Kiinnostuitko hakemaan hallitukseen? Laita siis hakemuksesi tulemaan NYT osoitteessa http://bit.ly/2zmrR6Z

Kaikki hakemukset julkaistaan NESU-Jyväskylän sähköpostilistalla, jotta jäsenistö voi tutustua hakijoihin etukäteen. Syyskokouksessa 15.11 valitaan uusi hallitus siten, että ensin äänestetään puheenjohtaja. Tämän jälkeen siirrytään haastattelemaan yksitellen hakijoita, tarkoituksena selvittää hakijan motivaatio ja kiinnostus NESUa kohtaan. Tämän jälkeen suljetulla lippuäänestyksellä valitaan uusi hallitus. Hallituksen tehtävät jaetaan tammikuussa 2018 kun hallitus järjestäytyy ensimmäisen kerran. Nähdään syyskokouksessa!

-NESU Jyväskylän hallitus ‘17

You must be logged in to post a comment