Opiskelijan arki

Kopoilun tuotoksia: mikä opetussuunnitelmassa oikein muuttuu?

Kopoilijat ovat yliopistomaailman varjoissa liikkuvia sankareita, jotka muiden eläessä arkea kamppailevat väsymättömästi suljettujen ovien takana. Kopoilijat soluttautuvat hyvin muihin opiskelijoihin ja monet tunnistavat näitä sankareita myös koulun käytävillä. Aina ei kuitenkaan ole käsitystä siitä, mitä kaikkea mahtavaa nämä taistelijat saavatkaan aikaan opiskelijoiden hyväksi. Kopoilijan korvat ovat tarkat ja tämä tarttuu pieniinkin epäkohtiin, joita kuulee opiskelijatovereiltaan. Nyt onkin tullut aika paljastaa koko kansalle, millaisia muutoksia uuteen opetussuunnitelmaan on saatu aikaan.

1. VUODEN KUUMIN PUHEENAIHE: KIELIOPINNOT
Aihe, joka on puhuttanut niin koulun käytävillä, Selkkarissa, palautekyselyissä kuin kokouksissakin. Opiskelijoiden ääni on saatu kuuluviin, ja uuden opetussuunnitelman myötä kieliopintojen rakenne uudistuu yrityksen taloustieteiden puolella. Valinnaisuus lisääntyy, ja tämän myötä tuskailu roikkuvien kurssien kanssa varmasti vähenee. Tämä muutos on tärkeä muistutus siitä, kuinka opiskelijoidemme palautteella on oikeasti merkitystä ja muutoksia voidaan saada yhdessä aikaan!

2. VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
Valinnaisuus on yliopistomaailmassa tärkeimpiä asioita, ja tähänkin on saatu lisää panoksia tulevaan opetussuunnitelmaan. Päämääränä oli, että vapaasti valittavien opintojen osuutta tutkinnoissa lisättäisiin ja määriteltiin, että kandivaiheessa 60 op pitäisi olla opiskelijan vapaasti valittavissa. Tämä tavoite on saavutettu opintosuunnissamme. Kuitenkin taloustiede ja laskentatoimi muodostavat tähän poikkeuksen. Näiden opintosuuntien kohdalla tehtiin poikkeus vapaasti valittavien opintojen määrässä, koska näiden opintosuuntien työelämärelevanttius vaatii tietyt kurssit jokaisen käytäväksi. 

Mitä sitten muuttui, jotta saatiin vapaasti valittavia opintoja lisättyä? 

YRITYKSEN TALOUSTIEDE – KANDIOHJELMA:
Pakollisista kursseista käytiin paljon keskustelua viime vuoden aikana. Alla olevat taulukot näyttävät, mitkä kurssit jäivät pois pakollisista, jotta valinnaisuutta saatiin lisättyä.

3. TALOUSTIETEEN MUUTOKSIA:

  • Matemaattinen taloustiede I ja II yhdistettiin. Nyt matemaattinen taloustiede käydään maisteriopinnoissa.
  • Työmarkkinat-kurssi sulautettiin päällekkäisyyksien takia muihin kursseihin
  • Uusi kurssi KTTA3310 Henkilöstön taloustiede (5 op)
  • Uusi kurssi KTTS3250 Taloustieteellinen työelämäprojekti (5 op)
  • KTTS3110 Talouspolitiikan analyysi – poistuu (KTTS3250 korvaa tämän)
  • KTTS3610 Terveystaloustiede (5 op) ja KTTS3210 Koulutuksen talous (5 op) toteutetaan jatkossa vain aineopintotasoisena
  • KTTS4170 Economics of Exchange Rates (5 op): Opintojakso jää pois ja sen sisältöjä siirtyy osaksi opintojaksoa KTTS4150 International Finance.

 

4. PRO GRADU – TUTKIELMAN OPINTOPISTEIDEN MUUTOS:
Gradun opintopistemäärä tipahtaa viidellä opintopisteellä, kun uudessa opetussuunnitelmassa gradusta saa 30 op aiemman 35 op sijaan.

LOPUKSI
Tässä oli tarkoitus avartaa tietämystä opetussuunnitelman muutoksista pääpiirteittäin. Tarkempia muutoksia voi vielä katsoa täältä. Linkistä löydät kokonaisuudessaan opetussuunnitelman vuosille 2020-2023. Jos jotakin kysymyksiä ilmenee tai jokin vielä ihmetyttää niin kopo vastaa kysymyksiin parhaan tietonsa mukaan! Helpoiten saat kopon kiinni kopo@porssiry.fi

 

Teksti: Elina Palonen, kopo

Jätä vastaus