HAKIJALLE

Kauppatieteet VS. Taloustieteet

Yhteishaku on taas täällä (jee!), joten hakukohteiden valinta on tullut ajankohtaiseksi jälleen kerran. Kauppakorkeakoulussamme voi hakea kahteen eri hakukohteeseen, kauppatieteisiin tai taloustieteisiin. Taloustieteissä pääaine on jo valmiiksi valittu, kauppatieteissä se valitaan ensimmäisen lukuvuoden päätteeksi. Kauppatieteiden pääainevaihtoehtoja ovat laskentatoimi, viestinnän johtaminen, markkinointi ja johtaminen.

Monia on saattanut askarruttaa kumpaan hakukohteeseen itse sopisi, joten pyysimme yliopistomme professoreita selventämään näiden hakukohteiden eroja sekä avaamaan niiden hyötyjä asiantuntijan näkökulmasta. Kauppatieteiden edustajaksi saimme tähän leikkimieliseen väittelyyn JSBE:n koulutusdekaanin ja henkilöstöjohtamisen professorin Anna-Maija Lämsän ja puolestaan taloustieteiden edustajaksi taloustieteiden vastaavan professorin Jaakko Pehkosen.

Millaisiin työtehtäviin kauppatieteiden opiskelijat voivat valmistua?

Lämsä: ”Kauppatieteistä valmistuvien uramahdollisuudet ovat hyvät. He työskentelevät asiantuntija- ja johtotehtävissä pääosin yksityisellä sektorilla. Kauppatieteilijöitä työskentelee jonkin verran myös julkisella sektorilla ja järjestöissä. Jos kansainvälisyys kiehtoo, kansainvälinen ura on mahdollinen.

Työtehtävät ovat tyypillisesti taloushallinnon, markkinoinnin, yleisjohtamisen ja henkilöstöjohtamisen aloilla. Uran edetessä ammattinimikkeitä ovat esimerkiksi talouspäällikkö, controller, tilintarkastaja, markkinointijohtaja, palvelupäällikkö, henkilöstöjohtaja, konsultti ja viestintäpäällikkö. Toimitusjohtajista moni on suorittanut kauppatieteellisen tutkinnon. Ammattinimikkeitä on runsaasti.

Kauppatieteilijät sijoittuvat hyvin koulutustaan vastaaviin töihin. Palkkataso on hyvä.”

Entäs sitten taloustieteiden uramahdollisuudet?

Pehkonen: ”Tehtävien kirjo on suuri. Valmistumisen jälkeiset työtehtävät liittyvät tyypillisesti erilaisiin junioritason asiantuntijatehtäviin isoissa yrityksissä, julkisella sektorilla tai erilaisissa järjestöissä.

Tutkinnon rakenne ja kesätyöt määrittävät usein ensimmäisen työpaikan ja sen tehtävät. Se voi löytyä rahoitusalalta, suuresta kaupparyhmästä, kansainvälisestä teollisuusyrityksestä tai asiantuntijapalveluja myyvästä tilintarkastusyhteisöstä.

Julkisuudessa näkyvät pankkiekonomistit ja taloustutkijat. Tehtävät muuttuvat työuran aikana. Työura voi lopulta johtaa Suomen Pankin pääjohtajaksi tai EU-komissaariksi.

Isot, usein julkiset organisaatiot ovat merkittäviä työllistäjiä. Lista on pitkä: Kela, Tilastokeskus, Suomen Pankki, EKP, kunnat, korkeakoulut, toisen asteen koulutuslaitokset, ministeriöt, erilaiset tutkimuslaitokset…

Viime vuosina työmarkkinoilla on tullut yhä enemmän kysyntää talousasiantuntijoista, jotka pystyvät analysoimaan isoja data-aineistoja sekä hyödyntämään tilastollisten analyysin tuloksia.”

Mitä muuta hyötyä tulevaisuuden työelämässä on kauppatieteiden opiskelusta?

Lämsä: ”Mielestäni suuri hyöty on, että kauppatieteellisessä koulutuksessa syntyy monipuolinen kuva yritystoiminnasta ja sen osa-alueista. Koulutus ei rajaudu vain tiettyyn tehtävään ja on riittävän käytännönläheistä. Hyvän kokonaisnäkemyksen avulla voi sijoittua monenlaisiin tehtäviin ja kehittää osaamista työelämän muutoksissa.

Laajat kieli- ja kulttuuriopinnot ovat merkittävä valttikortti työmarkkinoilla.  Koulutuksessa saa perusvalmiudet myös oman yrityksen perustamiseen ja kehittämiseen. Kauppatieteellinen maisterintutkinto on korkealle arvostettu työelämässä.”

Mitä muuta hyötyä tulevaisuuden työelämässä on taloustieteiden opiskelusta?

Pehkonen: ”Opinnot antavat laajan näkökulman yhteiskuntaan ja taloudellisen toiminnan perusperiaatteisiin.

Taloustiede antaa yksinkertaisia työvälineitä ajattelun tueksi. Talousopeilla vaikeatkin asiakokonaisuudet tiivistyvät yksinkertaiseen ja ymmärrettävään muotoon.

Taloustiede tarjoaa erinomaisen pohjan ja eväät muiden tieteenalojen oppien hyödyntämiseen ja ymmärtämiseen.”

Mikä on mielenkiintoisinta mielestäsi kauppatieteissä?

Lämsä: ”Mielenkiintoista ja tärkeää on, että opiskelussa voi suuntautua monelle alueelle sen lisäksi että saa hyvän kokonaiskuvan yritysmaailmasta. Halutessaan voi suuntautua markkinointiin ja myyntiin tai ihmisten käyttäytymiseen ja johtamiseen. Jos numerot kiinnostavat, sekin onnistuu. Halutessaan voi muodostaa näistä kaikista osa-alueista mieluisan yhdistelmän. 

Lähdin itse aikanaan opiskelemaan kauppatieteitä juuri siitä syystä, että en halunnut rajata ammattialaa heti kovin kapeaksi. Kuitenkin tiesin, että alalta valmistuvat työllistyvät hyvin, ja voin valita monipuolisesta tarjonnasta itseäni kiinnostavan suuntautumisen opintojen aikana. Yliopistonuran lisäksi olen työskennellyt valmistumisen jälkeen muun muassa matkatoimiston asiakaspalvelussa, kaupallisen alan opettajana, henkilöstörekrytointikonsulttina, projektin johtamisessa ja koulutuksen suunnittelussa.”

Mikä on mielenkiintoisinta mielestäsi taloustieteissä?

Pehkonen: ”Taloustiede tarjoaa ajattelukehikon, jossa kaikki mahdolliset ja mahdottomat asiat voidaan tiivistää muutamiin yksinkertaisiin perusperiaatteisiin.”

Mitä taitoja vaaditaan, jotta voi menestyä kauppatieteiden opiskelijana?

Lämsä: ”Oma-aloitteisuus, aktiivisuus ja rakentava kyky toimia toisten kanssa ovat tärkeitä avuja kauppatieteiden opiskelijalle. Tärkeää on edetä tavoitehakuisesti ja aikataulun mukaisesti mutta myös luoda ystävyyssuhteita ja verkostoja. Opintojen aikana syntyneet kontaktit kantavat läpi elämän. Ratkaisukeskeinen lähestymistapa asioihin on eduksi.

Mielestäni pääainevalinnalla ei loppujen lopuksi ole valtavan suurta merkitystä työelämään sijoittumisessa. Olennaista on miettiä mikä kiinnostaa ja mihin arvioi soveltuvansa parhaiten. Monipuolinen koulutus antaa mahdollisuuden pohtia ja punnita omaa kiinnostusta. Se auttaa elintärkeän motivaation syntymisessä.”

Mitä taitoja vaaditaan, jotta voi menestyä taloustieteiden opiskelijana?

Pehkonen: ”Innostus ja ahkeruus auttavat aina. Lähtökohtaisesti hyvällä ekonomistilla on kykyä hahmottaa isoja kokonaisuuksia, kykyä yksinkertaistaa ja tunnistaa ilmiöiden välisiä syy-seuraussuhteita.”

Kuulostaa aika hyvältä, eikö? Toivottavasti tämä teksti selvensi hakukohteiden eroja ja löysit juuri sinua kiinnostavia seikkoja hakukohteista. Kumman opintosuunnan sitten valitsetkin, niin pääasia on, että haet Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun! 😉

Teksti: Elina Pietilä

Jätä vastaus