Työelämä,  Vieraskynä,  Yleinen

Hyvinvoiva ekonomi

Mistä ekonomin löytää? Töistä.

Tämä perinteinen vastaus kuvaa sitä, että ekonomien työtilanne ja työmotivaatio ovat perinteisesti olleet kunnossa, jopa niin, että töissä on oltu iltoja ja viikonloppuja.

Jyväskylän yliopiston lukuvuoden avajaispuheessaan 5.9.2018 rehtori Keijo Hämäläinen korosti osaamista ja hyvinvointia sekä totesi, että työelämän murroksen myötä jotkut ammatit häviävät ja työssä tarvittava osaaminen muuttuu.

Myös Suomen Ekonomit on valinnut hyvinvoinnin vuoden 2018 teemaksi: ekonomin on tärkeä pitää huolta paitsi osaamisesta myös hyvinvoinnista, mm. palautumisesta. Samalla on tunnistettu, että ekonomien osaamistarpeet voivat muuttua globalisaation, robotisaation ja automaation myötä. Suomen Ekonomit ja alueelliset paikallisyhdistykset, kuten Keski-Suomen Ekonomit ry, sekä ekonomikoulutusta antavat korkeakoulut ainejärjestöineen ovat ekonomiyhteisön, ts. ekonomien ja ekonomiopiskelijoiden, tukena valmistauduttaessa mahdollisiin muutoksiin. Esimerkkeinä Suomen Ekonomien tuesta mainittakoon juridinen neuvonta sekä erilaiset koulutustapahtumat. Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun, JSBE:n, osalta taas voidaan todeta nykyiset painopistealueemme, lyhyesti sanottuna: digitaalisuus, vastuullisuus ja relevantti talousosaaminen.

Näinä vaihtoehtoisten totuuksien aikoina luotettavan ja relevantin tiedon löytämisessä inhimillisellä osaamisella on yleensä vielä etulyöntiasema automaatioon verrattuna. Myös omien tutkimusteni mukaan atk-osaaminen, analyysi- ja viestintätaidot sekä joustavuus näyttävät korostuvan nykypäivän ekonomien osaamistarpeissa. Toimistorobotiikka voi osaltaan tukea työhyvinvointia vähentämällä perustehtäviä. Näenkin, että sopivalla osaamisprofiililla hyvinvoivan ekonomin löytää jatkossakin töistä ja toivotan samalla menestystä ja uuden oppimisen iloa koko ekonomiyhteisölle.

 

Antti Rautiainen,

Laskentatoimen apulaisprofessori, JSBE.

Keski-Suomen Ekonomit ry:n hallituksen jäsen

JSBE:n edustaja Pörssin Alumnit ry:n hallituksessa.

 

Jätä vastaus