Hallitus ja jaostot

Hallituksen takeover: Yrityssuhdevastaavat

Onko jollain oikeesti rahaa tehdä pisnestä?  Meillä on!

No ei nyt sentään, mutta sekä rahalla, että pisneksellä on kyllä tekemistä tämän pestin kanssa. Yrityssuhdevastaavien yksi suurimmista tehtävistä on kerätä varoja, jotta Pörssi pystyy kalenterivuoden aikana järjestämään laadukkaita tapahtumia ainejärjestömme jäsenille.

Yrityssuhdevastaavien tehtäväkenttä on laaja, mutta yhteen lauseeseen tiivistettynä päätehtävänä on toimia linkkinä Pörssi ry:n ja yritysten välillä. Tämä linkki näkyy useissa eri muodoissa jäsenistömme arjessa. Yksi näkyvimmistä muodoista on tuoda yritykset mukaan Pörssin tapahtumiin. Näistä hyvinä esimerkkeinä toimivat Pörssin perinteinen rinnerieha ja vuosijuhlat. Toinen näkyvä muoto ovat yritysvierailut eli excursiot. Yrityssuhdevastaavilla on ollut tapana järjestää vuoden aikana kaksi isompaa excursiota Helsinkiin, sekä näiden lisäksi paikallisia yritysvierailuja Jyväskylässä.

Lisäksi yrityssuhdevastaavien vastuulla on välittää Pörssin medioiden kautta yrityksiltä tulevaa informaatiota. Tärkeimmät kanavat, joita yrityssuhdevastaavat työssään hyödyntävät ovat nettisivujen Työpaikkapörssi, Facebook, Instagram sekä jäsenistön kattava sähköpostilista. Esimerkiksi Työpaikkapörssi on kanava, johon yritykset lähettävät viikoittain ilmoituksia lisättäväksi.  Siksi tämä kanava kannattaakin kaikkien jäsenten laittaa seurantaan!

Yrityssuhdevastaavat koordinoivat ja ohjaavat nelihenkisen yrityssuhdejaoston toimintaa. Jokaisella jaostolaisella on oma vastuualue, josta he vastaavat pareittain. Kaksi jaostolaista vastaavat Sinisen Pörssin etujen päivittämisestä sekä kehittämisestä ja kaksi haalarimainosten myynnistä. Lisäksi jokainen jaostolainen hoitaa operatiivista myyntiä rinneriehassa, vuosijuhlilla, haalarimainoksissa ja Sinisessä Pörssissä. Näiden vastuualueiden lisäksi jaostolaisilla on mahdollisuus ideoida ja toteuttaa muitakin yhteistyömuotoja. Jaoston olemassaolo mahdollistaa sen, että yrityssuhdevastaavilla jää aikaa vuosisopimusten päivittämiseen ja yritysyhteistyön kehittämiseen.

Molemmilla yrityssuhdevastaavilla on vastuullaan useita laajempia vuosisopimuksia, jotka sisältävät erilaisia yhteistyömuotoja näkyvyydestä tapahtumayhteistyöhön. Vuosisopimuksien hoitamiseen kuuluu sopimuksen uusiminen vuosittain sekä sopimuksen sisällön toteuttamisesta huolehtiminen. Toimivan yhteistyön kannalta on tärkeää, että toiminta on interaktiivista osapuolten välillä, jotta yhteistyötä on mahdollista kehittää vuosi vuodelta eteenpäin.

Yrityssuhdevastaavana pärjääminen vaatii hyviä tiimitaitoja, sillä jo pelkästään hallituksessa on 11 muuta ihmistä, joiden mielipiteet pitää toiminnassa ottaa huomioon. Yrkän pesti on myös paripesti, joten yrkkien keskenäinen toimiva kommunikaatio on toiminnan onnistumisen kannalta todella tärkeää. Tiimitaidot korostuvat myös toiminnassa jaoston kanssa.

Toinen elintärkeä taito yrityssuhdevastaavan pestissä on hyvä koordinointi- ja organisointikyky. Nämä taidot korostuvan niin jaoston johtamisessa kuin oman elämänkin kasassa pitämisessä. Yrkän pesti koostuu monesta liikkuvasta palasesta, joita pitää usein hoitaa samanaikaisesti. Siksi onkin tärkeää osata pitää kaikki langat käsissä.

Uusien yritysten kontaktoinnissa myyntihenkisyys ja sinnikkyys ovat tärkeitä taitoja, sillä on tärkeää osata tuoda esille, miksi Pörssin kanssa on kannattavaa tehdä yhteistyötä. Sinnikkyyttä vaaditaan myös, sillä joskus uuden yhteistyön luominen voi olla pitkäkin prosessi ja vaatia sinnikästä uudelleenkontaktointia yrityksen suuntaan. Lisäksi sinnikkyyttä vaaditaan, jotta pystyy toteuttamaan kaikki yritysten kanssa sovitut asiat vuoden aikana.

Vaikka vuosi on ollut ajoittain raskas ja välillä on tuntunut, että vuorokauden tunnit loppuvat kesken, on tämä vuosi kasvattanut meitä niin henkisesti kuin fyysisesti (hallituskilot). Vuosi on opettanut organisointia ja kalenterista on tullut paras kaveri. Kynnys vaikeiden asioiden hoitamiseen on madaltunut huomattavasti ja tämän seurauksena kaiken toiminnan tehokkuus on kasvanut kaikilla elämän osa-alueilla. Tässä pestissä mahdollisuudet tehdä asioita ovat lähes rajattomat ja vain mielikuvitus on rajana asioiden toteuttamiselle! Ehdottomasti parasta on kuitenkin ollut ylivoimaisen paras hallitusporukka, sekä muut ihmiset joihin tämän vuoden aikana on päässyt tutustumaan. Hetkeäkään ei vaihdettaisi pois! 

-Roosa ja Antti

Jätä vastaus