Hallitus ja jaostot

Hallituksen takeover starttaa!

Syyskuu on vierähtänyt hurjaa vauhtia ja viikon päästä alkaakin haku Pörssi ry:n hallitukseen vuodelle 2018! Haku on käynnissä 2.-13.10. ja uutta hallitusta päästään valitsemaan yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa jo marraskuun ensimmäisenä päivänä. Jotta jokainen hallitustyöstä kiinnostunut pääsisi perille niin pestien sisällöistä kuin hallituslaisten arjestakin, blogi ja Pörssin snäppi (porssiry) ovat seuraavien viikkojen ajan valjastettu näiden esittelyyn. Hakuprosessiin ja hallituspesteihin pääsee tutustumaan myös Pörssin nettisivuilta osoitteesta porssiry.fi/hallitushaku.

Mitä Pörssin hallitus sitten oikein tekee? Lyhyesti sanottuna Pörssin hallitus ohjaa ja toteuttaa yhdistyksen toimintaa koko sen laajassa mittakaavassaan. Hallitus päättää monista Pörssin asioista, vastaa toiminnan toteutuksesta ja erilaisista käytännön järjestelyistä sekä pyrkii kehittämään yhdistystä jäsenistön toivomaan suuntaan. Hallitukseen kuuluu 12 henkilöä, joista kukin vastaa omasta sektoristaan. Hallituksen elintärkeänä apuna toimivat jaostot, toimihenkilöt ja aktiivit, joiden toimintaa hallitus koordinoi.

Vuodelle 2018 hallituksen rakenteeseen ja sektoreiden väliseen tehtävänjakoon tehdään joitakin muutoksia toiminnan tehostamiseksi. Uudistuksessa sektorikenttään lisätään sopo, eli sosiaalipoliittinen vastaava. Sopo on vastuussa pörssiläisten kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, yhdistäen alleen liikunta- ja KV-vastaavan tehtävät. Sihteerin ja tiedotusvastaavan tehtävät yhdistyvät nimikkeen viestintävastaava alle. Päätoimittajasta puolestaan tulee erillinen pestinsä. Projektivastaavat muutetaan nimikkeeltään tapahtumavastaaviksi, jotta nimike vastaa paremmin sektorin tehtäviä. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, talousvastaavan, korkeakoulupoliittisen vastaavan, juhlavastaavan, yrityssuhdevastaavien ja tapahtumavastaavien tehtävät pysyvät pääpiirteittäin samana, mutta osa tehtävistä siirtyy hallituksen ja jaostojen sisällä. Tulevissa blogiteksteissä pääsee tutustumaan uudistettujen pestien tehtäviin paremmin!

Hallituksen yhteiset tehtävät

Hallitustyö ei ole yksinäistä oman sektorin parissa puurtamista, vaan paljon tehdään myös yhdessä. Hallituslaisten yhteisiin tehtäviin kuuluvat muun muassa kokoustaminen, toimistolla päivystäminen sekä tapahtumissa työskentely.

Hallitus kokoustaa lukuvuoden aikana kuukausittain ja kerran kesän aikana. Hallituksen kokouksissa päätetään muun muassa tapahtumien järjestämisestä, toimihenkilövalinnoista sekä yhdistyksen varojen käytöstä. Keväisin ja syksyisin järjestetään myös yhdistyksen sääntömääräiset vuosi- ja syyskokoukset. Sekä hallituksen että yhdistyksen kokouksiin ovat tervetulleita kaikki Pörssin jäsenet, kuten varmasti osa onkin huomannut aina viikkoa ennen kokousta lähetettävistä kokouskutsuista.

Ennen jokaista kokousta hallitus kerääntyy yhteen jonkun hallituslaisen kotiin ja käy yhdessä läpi tulevan kokouksen esityslistaa sekä muita ajankohtaisia asioita. Näitä kokoontumisia kutsutaan iltakouluiksi ja kukin hallituslainen järjestää tällaisen kerran vuoden aikana. Asiaosuuden lisäksi iltakouluissa päästään nauttimaan houstina toimivan hallituslaisen tekemä illallinen. Iltakoulujen ansiosta varsinaiset kokoukset sujuvat joutuisasti ja vaivattomasti.

Tänä syksynä hallitus on ottanut käyttöön myös viikoittaiset aamupalaverit, joihin hallitus kokoontuu jakamaan ajankohtaisia kuulumisia omalta sektoriltaan. Aamupalisten tarkoituksena on lisätä informaation kulkua eri sektoreiden välillä – ja toki tavata koko porukan kesken muutenkin kuin iltakouluissa ja erilaisissa tapahtumissa.

Koko hallituksen vastuulla on Pörssin ainejärjestötila Selkkari sekä tämän yhteydessä oleva toimisto. Kukin hallituslainen vuorollaan päivystää toimistolla sen aukioloaikoina ja päivystysvuoroja kullakin on noin kerran kuukaudessa. Päivystäjä huolehtii, että Selkkaria käyttävät pörssiläiset pitävät tilat siistinä ja kahvin porisemassa sekä vastaa toimistolla mm. PörssiStoren tuotteiden ja haalarimerkkien myynnistä, kassan laskemisesta ja viitesuoritusten hakemisesta. Päivystäjän lisäksi paikalla hengailee ajasta riippumatta hallituslainen jos toinenkin, sillä toimisto käy hyvin myös työhuoneesta.

Pörssin tapahtumissa hallitus vastaa yhdessä monenlaisista käytännön järjestelyistä. Ennen tapahtumien alkua hallitus tuo paikalle tarvittavat tavarat ja tarjoilut sekä koristelee paikan juhlakuntoon. Monesti tehtävää riittää myös tapahtumien aikana aina ruokien ja juomien jakelusta siivoiluun. Usein hallituslaisille on jaettu omat työvuoronsa ja tehtävänsä, joista kukin vastaa. Tällöin aikaa jää jokaiselle myös tapahtumasta nauttimiseen. Huvien päätyttyä kaikki hoitavat yhdessä loppusiivouksen. Vaikka tämä episodi onkin rankin osa työtä, sekin usein painetaan hymyssä suin. Ylipäätään tapahtumissa työskentely mahdollistaa ihmisten tapaamisen ja hauskanpidon, pienellä vastuunkannolla höystettynä.

Hallituslaiset toimivat Pörssin edustajina muiden ainejärjestöjen ja toimijoiden järjestämissä tapahtumissa. Tällaisia ovat esimerkiksi tammikuinen Suomen Ekonomien Intro sekä muiden ainejärjestöjen vuosijuhlat. Tapahtumissa pääsee tutustumaan kauppatieteiden opiskelijoihin ympäri Suomen ja lisäksi omassa kotikylässä pääsee verkostoitumaan poikkitieteellisesti. Edustustilaisuudet ovat pääasiassa juhlavia ja kaikin puolin mahtavia kokemuksia, joita hallitusvuoden jälkeenkin muistelee varmasti lämmöllä.

Mitä hallitusvuosi sitten antaa?

Vuosi Pörssin hallituksessa opettaa monenlaista. Hommia on opintojen ohelle suhteellisen paljon, joten oman elämän aikatauluttaminen tulee väkisinkin tutuksi. Hallitustyössä oppii paljon tärkeitä työelämätaitoja, kuten asioiden organisoimista, itseohjautuvuutta ja vastuun kantamista, sekä toiminnan kehittämistä ja ideoimista. Vuoden aikana myös pestikohtainen osaaminen karttuu hurjasti. Erityisesti kehittyvät kuitenkin tiimityötaidot, sillä hommia tehdään vuorokauden ympäri 11 muun hallituslaisen kanssa. Tiiviin yhdessä tekemisen ansiosta hallitusporukasta kuitenkin muodostuu kuin toinen perhe.

Vuoden mittaan tulee osallistuttua paljon erilaisiin tapahtumiin, joihin muuten ei ehkä tulisi lähdettyä – tai edes päästyä mukaan. Koska tapahtumissa reissataan niin paikallisesti kuin muissa kylterikaupungeissakin, hallitusvuosi on ainutlaatuinen mahdollisuus saada liuta läheisiä ystäviä sekä uusia työelämäkontakteja ympäri Suomen. Tämän myötä huomaa myös omien sosiaalisten ja esiintymistaitojen kasvaneen tavalla, jollaista ei vain koulun penkillä opi. Erilaisista tapahtumista ja ihan kaikesta, mitä vuoden aikana porukalla tehdään, jää aivan takuulla kerrottavaa vanhainkotiin. Tai vaikkei kaikkea aina itse muistaisikaan, niin onneksi Snapchat, videot ja kuvat kertovat tarpeeksi.

 

-H17