Hallitus ja jaostot

Hallituksen takeover: Sosiaalipoliittinen vastaava

Sosiaalipoliittinen vastaava? Siis mikä? Eikö tämä ollut hallituksen takeover? Hallituspestien esittelyt blogissa aloittaa vanhaa yhdistävä ja uutta tuova sosiaalipoliittinen vastaava eli sopo. Pesti tuodaan Pörssin hallitukseen ensimmäistä kertaa, mutta vaikka uutta tuleekin, ei hätää – suuri osa pestistä on tuttua kauraa.

Sosiaalipoliittisen vastaavan pestiin sisältyvät aiempina vuosina liikuntavastaavan ja kansainvälisyysvastaavan pesteihin kuuluneet tehtävät, sekä uutena sosiaalipolitiikkaan liittyvät teemat koskien pörssiläisten kokonaisvaltaista hyvinvointia. Sopo toimii tiiviissä yhteistyössä korkeakoulupoliittisen vastaavan kanssa, toteuttaen yhdessä muun muassa kandi-, maisteri- ja KV-tutoroinnin. Sektorin omien tehtävien lisäksi sopo, kuten muutkin hallituslaiset, osallistuu yhteisiin tehtäviin, joista usein muodostuvat ne unohtumattomimmat muistot.

Liikuntasektorilla sopon vastuualueeseen kuuluu yksinkertaisuudessaan liikuntatapahtumien järjestäminen ja vastuu viikoittaisten vakiovuorojen pyörimisestä. Liikuntatapahtumia järjestettäessä työ tehdään pitkälti ennen tapahtuman järjestämistä. Etukäteen varataan liikuntapaikka sekä hoidetaan ilmoittautuminen ja ennakkojärjestelyt, jotta tapahtumapäivänä tarvitsee huolehtia vain homman sujumisesta ja tarpeellisten tavaroiden tuomisesta paikalle. Tapahtumien järjestämisessä kannattaa huomioida aikaisempina vuosina toimineet konseptit. Perinteeksi muodostuneita tapahtumia ovat muun muassa vappu-, fuksi- ja vujuviikon liikunta, tiiminpalkitsijaiset sekä uudempi tulokas syysvaellus. Näiden lisäksi liikuntavastaavalla on mahdollisuus suunnitella mitä erikoisempia uusia tapahtumakonsepteja, joiden kehittelyssä vain mielikuvitus on rajana. Tänä vuonna tällaisia reissuja ovat olleet esimerkiksi fanimatka Lahden MM-kisoihin ja Jukolan viesti. Liikuntavastaavan tehtävät vaativatkin luovuutta sekä tietoa mahdollisista urheilutapahtumista ja -paikoista, joita Pörssi voisi hyödyntää. Ensi vuonna liikuntasektorille saapuu apuun kaksihenkinen liikuntajaosto, joka vastaa monesta liikuntavastaavalle kuuluneesta pienemmästä tehtävästä, kuten liikuntakokeilujen ideoinnista ja toteutuksesta.

KV-sektorilla sopon tehtäviin kuuluu muun muassa erilaisten tapahtumien, kuten vaihtoiltojen ja ESN Speedmeetien järjestämistä sekä tiedotusta Pörssin tapahtumista vaihto- ja tutkinto-opiskelijoille. Sopo pyrkii ottamaan kansainväliset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat entistä paremmin mukaan Pörssin toimintaan ja huomioimaan heitä tiedotuksessa. Tehtäviä pääsee tekemään laidasta laitaan, oli kyseessä sitten KV-opiskelijoiden ja pörssiläisten yhteisen tapahtuman järjestäminen tai vaikka Pörssin nettisivujen kääntäminen englanniksi. KV-vastaavana tarvitaan kärsivällisyyttä, kielitaitoa ja avointa mieltä. Koska vaihtarit esittävät KV-vastaavalle monenlaisia kysymyksiä niin tapahtumiin kuin haalareihinkin liittyen, englanninkielen taito on melkeinpä välttämätön. Myös muista kielistä on hyötyä, sillä vaihtarit ovat erittäin otettuja, jos heidän kanssaan puhuu heidän omalla äidinkielellään.

Liikunta ja kansainvälisyys tukevat sopon muita tehtäviä, joita ovat esimerkiksi hyvinvointitapahtumien järjestäminen, asumiseen, terveydenhuoltoon, opiskelijaruokaan ja toimeentuloon liittyvistä teemoista tiedottaminen, kulttuuritapahtumat, yhteishengen vaaliminen sekä pörssiläisten ruohonjuuritason yhteyshenkilönä toiminen sopoteemoihin liittyvissä asioissa. Jotta sopo pysyy kartalla edellä mainituista asioista ja osaa tiedottaa niistä pörssiläisiä, hän käy JYYn sosiaalivaliokunnan kokouksissa ja seuraa valtion sosiaalipoliittisia linjauksia.

Koska sopon pesti on aivan uusi, pääsee tehtävään ensimmäisenä valittava kehittämään sitä itselleen sopivin keinoin parhaiten pörssiläisten tarpeita vastaavaksi. Jos olet hyvä hallitsemaan kokonaisuuksia ja palat halusta päästä tukemaan pörssiläisten henkistä ja fyysistä hyvinvointia, voivat sopon saappaat olla juuri sinulle sopivat!

Lue myös hallituksen yhteisistä tehtävistä ja hallitusvuoden annista: Hallituksen takeover starttaa!

-Fanni, Iiro & Miina

Jätä vastaus