Hallitus ja jaostot

Hallituksen takeover: Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa yhdistystä. Kokonaisvastuu yhdistyksen toiminnasta on upea haaste kaikessa laajuudessaan. Kun minulta kysytään, mitä oikein teen, on sen eritteleminen aina yhtä vaikeaa. Yritetään nyt kuitenkin!

Puheenjohtaja johtaa yhdistystä sekä ulos- että sisäänpäin. Ulospäin puheenjohtaja edustaa yhdistystä sidosryhmille erilaisissa medioissa. Puheenjohtajana olen muun muassa tehnyt yhdistyksen puolesta kannanottoja, vastaanottanut Pörssille lahjoituksia ja ennen kaikkea tavannut eri sidosryhmien edustajia ja kehittänyt heidän ja Pörssin välisiä yhteistyösuhteita. Puheenjohtaja myös pyrkii hallitsemaan sitä, millaisena Pörssi näkyy ulospäin sen kaikkien toimijoiden puolesta. Esimerkiksi uuden hallituksen perehdytykseen sisältyy paitsi perinteistä kertominen, myös yhdessä hallituksen kesken toimintakulttuurista ja sen kehityssuunnasta päättäminen. Tätä työtä helpottamaan on tehty Pörssin strategia, josta on ollut koko hallitukselle ja erityisesti minulle suuri apu pitkin vuotta.

Yhdistyksen sisällä puheenjohtaja pitää huolta toiminnan organisoinnista ja kehittämisestä. Rooli on hyvin strateginen, mutta toiminnan tulee tapahtua ilon kautta, yhdistyksen jäseniä innostaen. Ennen kaikkea puheenjohtajan vastuulla on kuitenkin pitää huolta hallituksen, toimihenkilöiden ja jäsenistön hyvinvoinnista. Yhdistyksessä, jossa työtä tehdään pyyteettömästi, kelloon katsomatta ja ilman palkkioita, tulee tekijöiden kokea, että heidän työtään arvostetaan ja että he voivat saavuttaa panoksellaan jotain – oli se sitten itsensä kehittäminen, hauskanpito tai tarve kantaa oma korsi kekoon koko Pörssin yhteisen hyvän puolesta.

Haasteena Pörssin puheenjohtajuudessa onkin ollut muistaa, että samalla kun toiminta on laajaa ja laadukasta, ei ainejärjestö ole yritys, vaikka se monilta osin yrityksen lailla toimiikin. Pörssin tulee aina olla jäsentensä näköinen yhdistys, jossa tehdään juuri sitä, mitä jäsenistö haluaa sen tekevän, luoden samalla kaikille pörssiläisille unohtumattomia opiskeluajan muistoja ja kokemuksia.

Puheenjohtajuuden parhaita puolia on vapaus. Johdan itse itseäni ja olen tullut itselleni eräällä tavalla kumppaniksi. Olen se, joka asettaa tavoitteet ja se, joka päivän päätteeksi taputtaa itseään olalle ja kiittää hyvin tehdystä työstä. Itsensä johtaminen on myös ollut suuri kamppailu, sillä olen välillä hiukan armoton ja luulen että voimavarani ovat heltymättömät. Tätä kautta olen myös oppinut paljon muiden johtamisesta ja saanut elintärkeää palautetta erityisesti hallitukseltani ja muilta läheisiltäni.

Puheenjohtajana pääsen toteuttamaan itseäni ja saan kehittää toimintaa vapaasti, mutta jäsenlähtöisesti ja perinteitä kunnioittaen. Ihanaa on ollut myös KPV:n, eli kylteripuheenjohtajien verkoston ja Pörssin vanhojen aktiivien tuki. Pörssissä on merkittävän hieno työlle ja yhdistykselle omistautumisen kulttuuri. Aktiivit vuosien takaa ovat edelleen yhteydessä ja tarjoavat apuaan mitä moninaisimmissa tilanteissa. Pörssineuvosto, joka koostuu vanhoista puheenjohtajista, kokoontuu kahdesti vuodessa ja siellä silloinen puheenjohtaja pääsee esittelemään yhdistyksen toimintaa sekä hakemaan neuvoja tulevia uudistuksia varten. Olin todella jännittynyt keväällä, kun järjestin neuvoston kokouksen Helsingissä ja jouduin perustelemaan, miksi Pörssin valmennuskurssi lopetetaan. Olin yllättynyt siitä, miten paljon tukea sain ja kuinka paljon nykyistä toimintaamme kiiteltiin. Neuvostolaiset kehuivat, että teemme monia asioita laadukkaammin kuin monet yritykset ja siitä on kiittäminen upean omistautuneita aktiivejamme Pörssissä. Kiitokset eivät aina välity teille asti, mutta työnne äärimmäisen arvokasta ja pitää koko toimintaamme pystyssä.

Parasta puheenjohtajuudessa onkin, kun näkee että jäsenistö viihtyy ja sidosryhmät ovat tyytyväisiä toimintaan. Hienointa on, kun kertoo jollekin sidosryhmälle Pörssin toiminnasta ja he ovat kuin ällikällä lyötyjä, että miten teiltä löytyy näin paljon osaamista ja tekemisen iloa! Pörssi on ainutlaatuinen yhdistys ja on ollut kunnia saada olla sen puheenjohtaja. Kannan valkoista (keltaista) frakkiani ylpeydellä. <3

-Fanni

Jätä vastaus