HAKIJALLE

Hakuopas Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun 2017

Taas on se aika vuodesta, kun abit valmistautuvat ylioppilaskirjoituksiin ja korkeakouluihin pyrkivät aloittelevat luku-urakkaa pääsykokeita varten. Yhteishaku lähestyy ja hakijoille se tarkoittaa isojen päätösten tekemistä sekä erilaisten käytännön asioiden selvittelemistä. ABIcrew on päättänyt helpottaa urakkaa kokoamalla tähän postaukseen vinkkejä yhteishakuun kaikille Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun hakeville.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu – tuttavallisemmin JSBE – on mukana kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa. Yhteisvalinnassa mukana olevilla hakukohteilla on yhteinen valintakoe ja yhteiset valintaperusteet. Nämä hakukohteet on merkitty Opintopolussa tekstillä ”Kauppatieteellisen alan yhteisvalinta”. Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea enintään kuuteen hakukohteeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa siis, että samalla valintakokeella voit hakea kerralla jopa kuuteen eri kauppakorkeakouluun.

JSBE:ssä voi valita opintosuunnakseen taloustieteen, johtamisen, laskentatoimen, markkinoinnin, viestinnän johtamisen, yrittäjyyden tai yrityksen ympäristöjohtamisen. Tarkemmat oppiaine-esittelyt ja lisätietoa oppiaineista löydät esimerkiksi blogimme uumenista sekä JSBE:n Opiskelijavalinta-sivulta tai Youtube-kanavalta. Näiden opintosuuntien lisäksi kauppakorkeakoulumme opiskelijoiden käytettävissä on laaja sivuainevalikoima paitsi kaupallisista aineista, myös tiedekuntamme ulkopuolelta.

Tärkeät päivämäärät

15.3.-5.4. Yhteishaku
30.5. Suoraan ylioppilastodistuksella päässeiden tulokset
7.6. Pääsykoe
30.6. Opiskelijavalinnan tulokset

Hakeminen

Kun yhteishaku alkaa, toimi seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Mene osoitteeseen opintopolku.fi
 2. Löydät Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun hakukohteet kirjoittamalla hakukenttään JSBE yhteisvalinta.
 3. Voit valita hakukohteeksesi
  a. Taloustieteen
  b. Yrityksen taloustieteet (johtaminen, markkinointi, laskentatoimi, viestinnän johtaminen, yrittäjyys, ympäristöjohtaminen)
  HUOM! Taloustieteessä opintosuunta on automaattisesti taloustiede, mutta yrityksen taloustieteissä opintosuunta valitaan ensimmäisen vuoden lopussa. Yhteishaussa voit hakea molempiin. Laita ensimmäiseksi itsellesi mieluisin vaihtoehto.
 4. Ohjeita opintopolun käyttöön löytyy tästä videosta.

Valintamenettely

Hakijoista maksimissaan 20 % valitaan todistusvalinnalla, 50 % yhteispistekiintiössä ja 30 % valintakoekiintiössä. Todistusvalinnassa huomioidaan siis ainoastaan ylioppilastutkinnosta saatavat pisteet, valintakoekiintiössä ainoastaan valintakoe ja yhteispistekiintiössä molemmat. Yhteispistekiintiön kautta valittujen on saatava vähintään 10 pistettä pääsykokeesta.

Taloustieteeseen valitaan 35 opiskelijaa, joista minimissään 21 on ensikertalaisia. Yrityksen taloustieteisiin pääsee sisään 90 opiskelijaa, joista vähintään 54 on ensikertalaisia. Ensikertalaisuus tarkoittaa, ettei hakijalla ole ennestään vastaanotettua korkeakoulupaikkaa.

Lisäksi valinnassa huomioidaan ensisijaisuuspisteet. Ensimmäiseen kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan hakukohteeseesi saat 3 lisäpistettä, toiseen 2 lisäpistettä ja kolmanteen 1 lisäpisteen. Tästä syystä kannattaa miettiä tarkasti, mihin järjestykseen hakukohteensa laittaa. Jos hakee ensimmäisenä valintanaan Jyväskylään, toiseksi tuskin kannattaa laittaa Aaltoa, koska sen pisterajat ovat huomattavasti korkeammat.

Ylioppilastutkinnon pisteytys

Ylioppilastutkinnosta voi saada enintään 40 pistettä. Huomioon otetaan äidinkielen ja matematiikan koe sekä kolme muuta parhaat pisteet antavaa koetta, joista kaksi voi olla reaaliaineen kokeita. Jos olet suorittanut muun kuin suomalaisen ylioppilastutkinnon, löytyvät pisteesi tältä sivulta.

Valintakoe

Kauppatieteellisen alan valintakoe on monivalintakoe, jonka maksimimäärä on 40 pistettä. Kokeessa on siis lähtökohtaisesti 40 kysymystä, joista jokaisessa on neljä vastausvaihtoehtoa. Osa kysymyksistä voi kuitenkin olla myös puolen pisteen arvoisia oikein-väärin-kysymyksiä. Vääristä vastauksista tulee kokeessa miinuspisteitä. Kysymyksiin voi myös jättää vastaamatta, jolloin tehtävästä saa 0 pistettä.

Kokeen kysymykset perustuvat kolmeen kirjaan sekä lukion talousmatematiikan oppimäärään. Johtamisen ja markkinoinnin aihealueen maksimipistemäärä on 13, laskentatoimen ja rahoituksen 13, kansantaloustieteen 7 ja talousmatematiikan 7.

Valintakokeeseen valmistautuminen on aikaa vievä ja vaativa prosessi.  Lukuprojektissa auttavat muun muassa itselle sopivien oppimistekniikoiden hyödyntäminen, valintakoetehtävien tekeminen sekä lukuporukan kanssa opiskeleminen. Vinkkejä valintakokeeseen lukemiseen löytyy myös blogistamme.

Valintakoe suoritetaan 7.6. klo 10-14 sen kauppakorkeakoulun tiloissa, jonka on valinnut ensimmäiseksi hakukohteekseen. Jyväskylässä koe järjestetään Mattilanniemen kampuksella. Hakijoiden sijoittelu eri koesaleihin on nähtävissä Agoran ja MaA-rakennuksen auloissa.

Valintakoekirjat

Johtaminen ja markkinointi:
Puusa, Reijonen, Juuti ja Laukkanen: Akatemiasta markkinapaikalle – johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina, Talentum, 2014, 4. uudistettu painos (ISBN:978-952-14-2457-1 / 978-952-14-2458-8 (e-kirja))

Laskentatoimi ja rahoitus:
Ikäheimo-Laitinen-Laitinen-Puttonen: Yrityksen taloushallinto tänään. Vaasan Yritysinformaatio Oy, Vaasa 2014 (ISBN 978-951-96324-4-5)

Taloustiede:
Hyytinen ja Maliranta: Yritysjohdon taloustiede, 1. painos  [2015, ISBN 978-952-93-6049-9 (nid.), 978-952-93-6051-2 (epub)], tai 2. uudistettu painos [2016, ISBN 978-952-93-7557-8 (nid.), ja ISBN 978-952-93-7559-2 (epub)]

Talousmatematiikka:
Talousmatematiikan osio perustuu lukion opetussuunnitelman mukaiseen talousmatematiikan oppimäärään. Hakijan oletetaan hallitsevan myös talousmatematiikan oppimäärän pohjana oleva matematiikan käsitteistö ja menetelmät sekä valintakoekirjallisuudessa käytetty terminologia. Lukion opetussuunnitelmat ovat luettavissa Opetushallituksen sivuilla.

Tiedot: kauppatieteet.fi

Kun tulet valituksi

Yhteisvalinnan tuloksista ilmoitetaan viimeistään 30.6. Sinulle tarjotaan enintään yhtä opiskelupaikkaa sen mukaan, mihin pisteesi ovat riittäneet ja mihin järjestykseen olet laittanut hakukohteesi. Jos pisteesi esimerkiksi riittävät ensimmäiseen hakukohteeseesi, et voi tulla valituksi muihin listallasi olleisiin hakukohteisiin. Opiskelupaikka täytyy muistaa vastaanottaa Opintopolussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun valittuna takaat itsellesi monipuolisen, hyvin työllistävän tutkinnon ja pääset osaksi mahtavaa opiskelijayhteisöä! Opiskelijaelämän suola on ainejärjestömme Pörssi ry, joka kokoaa JSBE:n opiskelijat yhteen, valvoo jäsentensä etuja ja järjestää valtavasti erilaisia tapahtumia ja aktiviteetteja. Yli 1800 jäsenellään Pörssi ry on yksi Jyväskylän suurimmista ja ehdottomasti aktiivisin ainejärjestö, joka tekee opiskeluajasta sitä ihmisen parasta aikaa.

Muistettavaa

 • Jos tulet valituksi YO-todistuspisteiden perusteella, et saa osallistua varsinaiseen valintakokeeseen, tätä kautta sisään päässeille ilmoitetaan viimeistään 30.5.
 • Perehdy kunnolla hakukohteisiin ennen hakemuksen lähettämistä ja lähetä hakemus ajoissa!
 • Valmistaudu valintakokeeseen huolella ja saavu koepäivänä ajoissa paikalle.
 • Jos sinulla on yhteishakuun tai kauppatieteiden opiskeluun liittyen kysyttävää, älä epäröi ottaa yhteyttä. ABIcrew vastaa erittäin mielellään kaikkiin kysymyksiin Facebookissa, Instagramissa tai vaikkapa Snapchatissa!

Hyödyllisiä sivustoja

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun opiskelijoista koostuva abitiimi. Yhteystiedot: abicrew@porssiry.fi

Jätä vastaus